แจ้งปัญหาข้อมูลในระบบหมอพร้อม

เฉพาะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด
“ที่ฉีด ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เท่านั้น”
ข้อมูลที่ใช้แจ้ง:

  • ชื่อ-นามสกุล
  • หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • วันที่ฉีด และชนิดวัคซีนที่ฉีด
  • รูปถ่ายบัตรวัคซีน ที่มีสติ๊กเกอร์วัคซีนที่ชัดเจน
ให้ท่านแจ้งปัญหา ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (LINE)
โดยเพิ่มเพื่อน ด้วยไลน์ไอดี: saraburipao
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดข้างล่างนี้


  • ให้บริการ การติดต่อ ในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. ตามวันเวลาราชการ
  • ตอบกลับข้อความ อย่างช้าสุดไม่เกิน 1 วันทำการ (สำหรับการติดต่อในครั้งแรก)
  • เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับทราบข้อมูลของปัญหาโดยครบถ้วนแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ ภายใน 1 วันทำการ

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/vac