ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2562

ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (23 ม.ค. 62)
สำเนาสัญญาซื้อขาย โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคปากเท้าเปื่อย ….. (22 ม.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคปากเท้าเปื่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (14 ม.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ….. (14 ม.ค. 62)
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับความเดือดร้อนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคปากเท้าเปื่อย ….. (11 ม.ค. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (7 ม.ค. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาย้ายเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ บริเวณถนนภายใน ต.โคกใหญ่หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ….. (7 ม.ค. 62)
ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคปากเท้าเปื่อย ….. (3 ม.ค. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงานจ้างซ่อมบำรุงสะพานแขวนบึงหนองโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ….. (3 ม.ค. 62)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ….. (3 ม.ค. 62)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-01-2562