หอประชุม

 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีหอประชุมไว้ให้บริการ 2 แห่ง คือ

  • หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเดิม) บริเวณศาลากลางจังหวัดสระบุรี ….. รองรับคนได้ประมาณ 450 ที่นั่ง
  • หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังใหม่) บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สนามกีฬาฯ ….. รองรับคนได้ประมาณ 350 ที่นั่ง

ต้องการขอใช้หอประชุม กรุณาติดต่อสำนักปลัดฯ โทร. 0-3622-2997
 
 
 

>> แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการหอประชุม <<

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/hall