ห้องประชุม


องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีห้องประชุมไว้ให้บริการ 2 แห่ง คือ

  • หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า) บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ….. รองรับคนได้ประมาณ 450 ที่นั่ง
  • ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ภายในสนามกีฬาฯ) ….. รองรับคนได้ประมาณ 300 ที่นั่ง

ต้องการขอใช้ห้องประชุม กรุณาติดต่อสำนักปลัดฯ โทร. 0-3622-2997 หรือโทร 0-3621-1852 กด 1

ค่าบำรุงการใช้ห้องประชุม เป็นไปตาม ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

>> แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการห้องประชุม <<

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/hall