รายงานพัสดุ


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

21 พ.ย. 66 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0030 บ้านหนองสมัคร - บ้านหนองจรเข้ ต.โคกแย้ - ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี
20 พ.ย. 66 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0057 บ้านหนองแหน ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
20 พ.ย. 66 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 ต.ไผ่หลิ่ว เชื่อมหมู่ที่ 3, หมู่ที่ 1 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
20 พ.ย. 66 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1,3,4 และ 6 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี
20 พ.ย. 66 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1 - 0007 บ.ท่าศาลา - บ.หินซ้อน ต.ท่าคล้อ - ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (ตอนที่ 1)
20 พ.ย. 66 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างถนนลาดยาง สายทางซอยนิคม หมู่ที่ 7 (บ้านถ้ำเต่า) ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย เชื่อมต่อกับ ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
20 พ.ย. 66 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1, 2, 3, 5 (เลียบคลอง 24 ขวา ฝั่งขวา) เชื่อมระหว่าง ต.ไผ่ขวาง กับ ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
20 พ.ย. 66 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนายาว เชื่อมต่อถนน สาย สบ 1010 หมู่ที่ 6 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
20 พ.ย. 66 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0018 บ้านหนองทางบุญ-บ้านหนองควายโซ ต.หนองกบ-ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบุรี
20 พ.ย. 66 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 ถึงหมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 54 หน้า
[1]   2   3   4   .....   51   52   53   54   

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/supp-report