แจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์

ทางโทรศัพท์

> สายด่วน ร้องเรียน/ร้องทุกข์ โทร 1567 โทรฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง (ศูนย์ดำรงธรรม)

> สายด่วน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล โทร 1111


ช่องทางใหม่!!

แจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านไลน์ (LINE) ด้วยระบบ Traffy Fondue ง่ายๆ ด้วยการสแกน QR Codeศูนย์ดำรงธรรม อบจ.สระบุรี

โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 036-211852 ต่อ 113 (ฝ่ายนิติการ)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/complain