โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี มีสถานพยาบาลภายใต้สังกัด ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล งานควบคุมป้องกันโรค งานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 30 แห่ง ดังนี้

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสว่าง   อำเภอเมืองสระบุรี
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง   อำเภอเมืองสระบุรี
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาไหล   อำเภอเมืองสระบุรี
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว   อำเภอเมืองสระบุรี
 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำผักแพว   อำเภอแก่งคอย
 6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักบุ้ง   อำเภอแก่งคอย
 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชะอม   อำเภอแก่งคอย
 8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับกวาง   อำเภอแก่งคอย
 9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน   อำเภอแก่งคอย
 10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตูม   อำเภอหนองแค
 11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ต่ำ   อำเภอหนองแค
 12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขมิ้น   อำเภอหนองแค
 13. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอ   อำเภอหนองแค
 14. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญธรรม   อำเภอวิหารแดง
 15. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสีดา   อำเภอหนองแซง
 16. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโขมด   อำเภอบ้านหมอ
 17. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรเทพ   อำเภอบ้านหมอ
 18. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ขวาง   อำเภอบ้านหมอ
 19. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครัว   อำเภอบ้านหมอ
 20. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระพุทธบาท   อำเภอพระพุทธบาท
 21. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยป่าหวาย   อำเภอพระพุทธบาท
 22. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาว   อำเภอพระพุทธบาท
 23. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคณฑี   อำเภอพระพุทธบาท
 24. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวปลวก   อำเภอเสาไห้
 25. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนดอกไม้   อำเภอเสาไห้
 26. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสนุ่น   อำเภอมวกเหล็ก
 27. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำสมพุง   อำเภอมวกเหล็ก
 28. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมิตรภาพ   อำเภอมวกเหล็ก
 29. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนมะเดื่อ   อำเภอวังม่วง
 30. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจาน   อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/healthcare