ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ..... (30 มี.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวน 1,175 ลูกบาศก์เมตร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน ฯ ..... (30 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 2 คัน ..... (29 มี.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกหกล้อ พร้อมกระบะบรรทุกโดยสารสองแถว เครื่องยนต์คอมมอนเรล มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 190 แรงม้า จำนวน 1 คัน ..... (29 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า แบบแขนยาว จำนวน 2 คัน ..... (29 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมกระบะเทท้าย จำนวน 4 คัน ..... (29 มี.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานซ่อมบำรุงโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน บริเวณถนนสาย สบ.ถ1-0020 ฯ ..... (28 มี.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทแอสฟัลต์ ชนิด CSS-1 และ Hot Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (27 มี.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 และ Hot Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (27 มี.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ..... (23 มี.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทลูกรัง จำนวน 1,719 ลูกบาศก์เมตร ..... (23 มี.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ขนาด 215/70 R15 BS R611) จำนวน 4 เส้น ..... (22 มี.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1,850 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนน ฯ ..... (22 มี.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ..... (22 มี.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-บ้านโคกดินแดง ต.ท่าคล้อ-ต.ท่าตูม-ต.สองคอน-ต.พุแค อ.แก่งคอย-อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ..... (17 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0014 บ้านโคกกลาง-บ้านโคกขี้เหล็ก ต.โพนทอง-ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (15 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0060 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 1003-บ้านทองหลาง ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (15 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0031 บ้านวิหารแดง-บ้านสหกรณ์ ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ..... (15 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0016 บ้านขอนชะโงก - บ้านหนองอุ่ม ต.คชสิทธิ์ - ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (15 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0001 สระบุรี - ตะกุด - ตลิ่งชัน ต.ตะกุด - ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ..... (15 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0017 บ้านหนองสะเดา-บ้านคลองแปดอาร์ ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (15 มี.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0010 บ้านพระพุทธบาทน้อย - บ้านทุ่งเเซง ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (15 มี.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0052 แยกทางหลวง 3048 (กม.2+550)-บ้านหนองไม้เลี่ยม ต.ต้นตาล-ต.พระยาทด-ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ..... (15 มี.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0040 บ้านโคกดินแดง-บ้านหนองจาน ต.พุแค-ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ..... (15 มี.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0035 บ้านมิตรภาพ-บ้านตลาดมวกเหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ..... (15 มี.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0028 บ้านหนองคล้า - บ้านบ่อโศก ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ..... (15 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0027 บ้านดินสอพอง - บ้านโคกเสลา ต.หนองบัว - ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ..... (14 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ่อมะแฟน - คลองม่วง หมู่ที่ 1,2 บ้านปากคลอง ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ..... (14 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง สบ.ถ.61-006 บ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านท่าคล้อกลาง หมู่ที่ 3 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (14 มี.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (14 มี.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างจัดงานประเพณีแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลกจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 ..... (14 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อจอแสดงภาพ LED Full Color Display จำนวน 1 จอ ..... (14 มี.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-54-0066 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (9 มี.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (9 มี.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทลูกรัง จำนวน 1,296 ลูกบาศก์เมตร ..... (8 มี.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวน 1,430 ลูกบาศก์เมตร ..... (8 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน ..... (7 มี.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดงานประเพณีแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลกจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 ..... (7 มี.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 และ Hot Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (7 มี.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ CSS-1 และ Hot Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (7 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ..... (3 มี.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก ..... (3 มี.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทลูกรัง จำนวน 2,300 ลูกบาศก์เมตร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลำภูทอง ฯ ..... (3 มี.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน มีนาคม 2566 ..... (2 มี.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก และหิน 3/8 เพื่อซ่อมแซมถนนเลียบแนวคลองธรรมชาติ สายหรเทพ-ดอนทอง ฯ ..... (2 มี.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ CRS-2 และ Hox Mix ..... (1 มี.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ CSS-1 และ Hox Mix ..... (1 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านซับตะกอง สายข้างวัด หมู่ที่ 12 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ..... (28 ก.พ. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (28 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวน 1,185 ลูกบาศก์เมตร ..... (24 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานซ่อมบำรุงโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว บริเวณถนนสาย สบ.ถ1-0033 ฯ ..... (24 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาซ่อมแซมโรงซ่อมเครื่องจักรกลและโรงจอดรถยนต์หัวหน้าฝ่าย ฯ สำนักช่าง อบจ.สระบุรี ..... (24 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 15 รายการ ..... (24 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ..... (23 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ..... (23 ก.พ. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกหกล้อ พร้อมกระบะบรรทุกโดยสารสองแถว เครื่องยนต์คอมมอนเรล มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 190 แรงม้า จำนวน 1 คัน ..... (22 ก.พ. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับกระทิงใต้ (สบ.ถ.98011) หมู่ที่ 4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ..... (22 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 13 บ้านซับใหม่ ซอยภักดีนอก ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ..... (22 ก.พ. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CSS-1 และ Hot Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (21 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานภายในค่ายลูกเสือธนเดช เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ..... (21 ก.พ. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างจัดงานประเพณีแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลกจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (21 ก.พ. 66)
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (21 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดงานประเพณีแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 ..... (20 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 และ Hot Mix ..... (17 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ CSS-1 และ Hot Mix ..... (17 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 3 รายการ ..... (17 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ..... (17 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถเทรลเลอร์แบบลากจูง (แบบหัวลาก) เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ตัวรถชนิด 10 ล้อ มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า เกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติแบบชานต่ำ ๆ จำนวน 1 คัน ..... (17 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ซ่อมเครื่องจักรกลอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ..... (17 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ซ่อมอเนกประสงค์เคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ..... (17 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ..... (17 ก.พ. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0035 บ้านมิตรภาพ - บ้านตลาดมวกเหล็ก ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (17 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยผสมร้อน (Hot mix) เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนน ฯ ..... (16 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวน 1,000 ลูกบาศก์เมตร ..... (16 ก.พ. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-บ้านโคกดินแดง ต.ท่าคล้อ-ต.ท่าตูม-ต.สองคอน-ต.พุแค อ.แก่งคอย-อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (15 ก.พ. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0040 บ้านโคกดินแดง-บ้านหนองจาน ต.พุแค - ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (15 ก.พ. 66)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0052 แยกทางหลวง 3048 (กม.2+550)-บ้านหนองไม้เลี่ยม ต.ต้นตาล-ต.พระยาทด-ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ..... (15 ก.พ. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0028 บ้านหนองคล้า - บ้านบ่อโศก ต.หนองบัว - ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ..... (15 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ..... (15 ก.พ. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัสต์ ชนิด CSS-1 และ Hot Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (15 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,255 ลูกบาศก์เมตร ..... (13 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวน 1,175 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนน ฯ ..... (9 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานซ่อมแซมโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน บริเวณถนนสาย สบ.ถ1-0013 ฯ ..... (9 ก.พ. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ..... (9 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h เพื่อซ่อมบำรุง (ปกติ) ทางหลวงท้องถิ่น อบจ.สระบุรี ..... (8 ก.พ. 66)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ..... (8 ก.พ. 66)
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CSS - 1 และ Hot Mix ..... (7 ก.พ. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกหกล้อ พร้อมกระบะบรรทุกโดยสารสองแถว เครื่องยนต์คอมมอนเรล มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 190 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (6 ก.พ. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CSS - 1 และ Hot Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (6 ก.พ. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (6 ก.พ. 66)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ต.หนองโดน - ต.ดอนทอง - ต.ไผ่หลิ่ว อ.หนองโดน-อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (6 ก.พ. 66)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0015 บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (3 ก.พ. 66)
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับกระทิงใต้ (สบ.ถ.98011) หมู่ที่ 4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (2 ก.พ. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CSS-1 และ Hox Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (2 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 2,080 ลูกบาศก์เมตร ..... (2 ก.พ. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (1 ก.พ. 66)
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคา จัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CSS-1 และ Hot Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (31 ม.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0010 บ้านพระพุทธบาทน้อย-บ้านทุ่งแซง ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (31 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (30 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกหกล้อ พร้อมกระบะบรรทุกโดยสารสองแถว เครื่องยนต์คอมมอนเรล มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 190 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (30 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง เครื่องยนต์คอมมอนเรลไดเร็คอินเจ็คชั่น พลังเทอร์โบ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า หรือปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,009 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (30 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนน ฯ ..... (30 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับกระทิงใต้ (สบ.ถ. 98011) หมู่ที่ 4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ..... (26 ม.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ..... (25 ม.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกหกล้อ พร้อมกระบะบรรทุกโดยสารสองแถว เครื่องยนต์คอมมอนเรล มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 190 แรงม้า จำนวน 1 คัน ..... (25 ม.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ..... (25 ม.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง เครื่องยนต์คอมมอนเรลไดเร็คอินเจ็คชั่น พลังเทอร์โบ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า หรือปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,009 ซีซี จำนวน 1 คัน ..... (25 ม.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CSS-1 และ Hot Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (24 ม.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (24 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ปนะเภทหินคลุก จำนวน 2,220 ลูกบาศก์ ..... (24 ม.ค. 66)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภท Hot mix เพื่อซ่อมแซมถนน ฯ ..... (23 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 คัน ..... (20 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก และหิน ขนาด 3/8" จำนวน 1,040 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (20 ม.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (19 ม.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (19 ม.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (19 ม.ค. 66)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 2565 - ธ.ค. 2565) ..... (19 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานซ่อมบำรุงโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว บริเวณถนนสาย สบ.ถ1-0059 ..... (19 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง QR Code แจ้งโคมไฟส่องสว่างขัดข้อง ฯ ..... (19 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหิน ขนาด 3/8 จำนวน 1,400 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (19 ม.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0028 บ้านหนองคล้า - บ้านบ่อโศก ต.หนองบัว - ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (18 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CSS - 1 และ Hot Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (18 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (18 ม.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 15.7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (17 ม.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0052 แยกทางหลวง 3048 (กม.2+550)-บ้านหนองไม้เลี่ยม ต.ต้นตาล-ต.พระยาทด-ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (16 ม.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0035 บ้านมิตรภาพ - บ้านตลาดมวกเหล็ก ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (16 ม.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0040 บ้านโคกดินแดง-บ้านหนองจาน ต.พุแค - ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (16 ม.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-บ้านโคกดินแดง ต.ท่าคล้อ-ต.ท่าตูม-ต.สองคอน-ต.พุแค อ.แก่งคอย-อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (16 ม.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0010 บ้านพระพุทธบาทน้อย - บ้านทุ่งเเซง ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (16 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก จำนวน 1,400 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (13 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุง-ติดตั้ง เครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (บริเวณหน้าโรงเรียนวัดหนองกระธาตุ) บนถนนสายไผ่ล้อม-หนองหลัว อ.หนองแซง จ.สระบุรี ..... (13 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมอุปกรณืเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (13 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานซ่อมแซมหลังคาห้องปฏิบัติงานฝ่ายเครื่องจักรกลและโรงจอดรถยนต์ ..... (12 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งป้ายข้างหลังคาโดม สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ..... (12 ม.ค. 66)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ..... (11 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0052 แยกทางหลวง 3048 (กม.2+550)-บ้านหนองไม้เลี่ยม ต.ต้นตาล-ต.พระยาทด-ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (11 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0028 บ้านหนองคล้า - บ้านบ่อโศก ต.หนองบัว - ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (11 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0040 บ้านโคกดินแดง-บ้านหนองจาน ต.พุแค - ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (11 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-บ้านโคกดินแดง ต.ท่าคล้อ-ต.ท่าตูม-ต.สองคอน-ต.พุแค อ.แก่งคอย-อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (11 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0010 บ้านพระพุทธบาทน้อย - บ้านทุ่งเเซง ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (11 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0035 บ้านมิตรภาพ - บ้านตลาดมวกเหล็ก ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (11 ม.ค. 66)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน-บ้านทองย้อย ต.หนองโดน-ต.ดอนทอง-ต.ไผ่หลิ่ว อ.หนองโดน-อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (10 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก และหินขนาด 3/8" เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านมโนมัย ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (9 ม.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา ฯ) ..... (4 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,424 ลูกบาศก์เมตร ..... (3 ม.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา ฯ) ..... (3 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot mix) เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) และลานเอนกประสงค์ด้านหลังของสนามกีฬาจังหวัดสระบุรี ..... (28 ธ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 910 ลูกบาศก์เมตร ..... (27 ธ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,640 ลูกบาศก์เมตร ..... (26 ธ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 3,578 ลูกบาศก์เมตร ..... (23 ธ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน ..... (23 ธ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองยี่สิบหก ฯ ..... (19 ธ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดทดสอบการรับน้ำหนักและชุดทดสอบแรงอัดดิน ..... (19 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ..... (16 ธ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ฯ ..... (16 ธ.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่ - บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชัน - ต.ตาลเดี่ยว อ.เมืองสระบุรี - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (16 ธ.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (15 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับกระทิงใต้ (สบ.ถ.89011) ..... (15 ธ.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี) ..... (14 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CCS-1 และ Hot Mix ..... (14 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0040 บ้านโคกดินแดง-บ้านหนองจาน ต.พุแค - ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ..... (13 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-บ้านโคกดินแดง ต.ท่าคล้อ-ต.ท่าตูม-ต.สองคอน-ต.พุแค อ.แก่งคอย-อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ..... (13 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0010 บ้านพระพุทธบาทน้อย - บ้านทุ่งเเซง ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (13 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0035 บ้านมิตรภาพ-บ้านตลาดมวกเหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ..... (13 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมกำลังโครงสร้างสะพานแขวนคนเดินข้ามบึงหนองโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ..... (13 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0028 บ้านหนองคล้า - บ้านบ่อโศก ต.หนองบัว - ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ..... (13 ธ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ อบจ.สระบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (13 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0052 แยกทางหลวง 3048 (กม.2+550)-บ้านหนองไม้เลี่ยม ต.ต้นตาล-ต.พระยาทด-ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ..... (13 ธ.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (13 ธ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 9 เมตร ในบริเวณถนนสาย สบ.ถ1-0031 ฯ ..... (13 ธ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0015 บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (9 ธ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (8 ธ.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0056 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 - บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ..... (8 ธ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนน ฯ ..... (7 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ..... (2 ธ.ค. 65)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน ฯ งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 34 รายการ ..... (29 พ.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ต.หนองโดน - ต.ดอนทอง - ต.ไผ่หลิ่ว อ.หนองโดน-อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (28 พ.ย. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ต.หนองโดน - ต.ดอนทอง - ต.ไผ่หลิ่ว อ.หนองโดน-อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ..... (25 พ.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ..... (24 พ.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (24 พ.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.2566 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (23 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสูง 9 เมตร บริเวณถนนสาย สบ.4047 แยก ทล.3016 บ.ท่าลาน ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ..... (21 พ.ย. 65)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาจัดทำข้อมูลโครงข่ายและสำรวจสภาพสายทางเข้าสู่ระบบบริหารจัดการทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน อบจ.สระบุรี ..... (21 พ.ย. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา ฯ) ..... (18 พ.ย. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ..... (18 พ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ..... (17 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก จำนวน 280 ลูกบาศก์เมตร และหิน 3/8 จำนวน 240 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (16 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทวัสดุลูกรัง จำนวน 1,950 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (15 พ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับขอน เชื่อมต่อบ้านหนองกระชาย หมู่ที่ 2 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ..... (11 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2,100 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (11 พ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษาฯ) ..... (11 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทหินคลุก เพื่อปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกสายเลียบคลองห้วยบ่าฝั่งขวา หมู่ที่ 1-4 ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี ..... (10 พ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษาฯ) ..... (8 พ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ..... (8 พ.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0015 บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling (ช่วงที่ 2) ..... (7 พ.ย. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0015 บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling (ช่วงที่ 2) ..... (7 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก จำนวน 1,600 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (2 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,699 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (2 พ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนน ฯ ..... (2 พ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน - บ้านทองย้อย ต.หนองโดน - ต.ดอนทอง - ต.ไผ่หลิ่ว อ.หนองโดน-อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ..... (1 พ.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (27 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงระบบปั๊มสระว่ายน้ำ และถังกรองสระว่ายน้ำสนามกีฬา อบจ.สระบุรี ..... (27 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมเครื่องยนต์แบบหางกุด ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 ลำ ..... (27 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 60 ตัน (600 kN) จำนวน 1 เครื่อง ..... (26 ต.ค. 65)
สำเนาใบสั่งซื้อ โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 4,263 ชุด ..... (26 ต.ค. 65)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 4,263 ชุด ..... (26 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ 8 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ..... (26 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ..... (26 ต.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลาง และตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ..... (26 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ..... (25 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อกล้องสำรวจประมวลผล TOTAL STATION จำนวน 3 เครื่อง ..... (25 ต.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ..... (25 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ..... (25 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่ - บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชัน - ต.ตาลเดี่ยว อ.เมืองสระบุรี - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (21 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0056 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 - บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ..... (21 ต.ค. 65)
สำเนาใบสั่งซื้อ โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,042 ชุด ..... (21 ต.ค. 65)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ฯ โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,042 ชุด ..... (21 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,042 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (20 ต.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,042 ชุด ..... (20 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง ..... (19 ต.ค. 65)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ฯ (แบบ บก. 06) โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (19 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถปูถนน พร้อมซ่อมบำรุงอเนกประสงค์ จำนวน 2 คัน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ..... (17 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (12 ต.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ..... (12 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 4,263 ชุด ..... (11 ต.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 4,263 ชุด ..... (11 ต.ค. 65)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค. 2565 - ก.ย. 2565) ..... (11 ต.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ..... (10 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (7 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,679 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (6 ต.ค. 65)
สำเนาใบสั่งซื้อ โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,679 ชุด ..... (6 ต.ค. 65)
สำเนาตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (แบบ บก. 06) เพื่อเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,679 ชุด ..... (6 ต.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 3,679 ชุด ..... (6 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อกล้องสำรวจประมวลผล TOTAL STATION จำนวน 3 เครื่อง ..... (3 ต.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับขอน เชื่อมต่อบ้านหนองกระชาย หมู่ที่ 2 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (3 ต.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ..... (30 ก.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (29 ก.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 60 ตัน (600 kN) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (28 ก.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ..... (27 ก.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมเครื่องยนต์แบบหางกุด ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (26 ก.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (23 ก.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ 8 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ..... (23 ก.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน บริเวณหมู่ที่ 8 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ..... (15 ก.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในสำนักช่าง ..... (15 ก.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar LED Streetlight With Pole) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นของ อบจ.สระบุรี ..... (15 ก.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ..... (15 ก.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก จำนวน 2,200 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (15 ก.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0015 บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling (ช่วงที่ 2) ..... (13 ก.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ..... (13 ก.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,200 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนน ฯ ..... (13 ก.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ..... (12 ก.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 360 ลูกบาศก์เมตร ..... (12 ก.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ..... (8 ก.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อกล้องสำรวจประมวลผล TOTAL STATION จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (7 ก.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ 1-0056 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 - บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (7 ก.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่-บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชัน-ต.ตาลเดี่ยว อ.เมืองสระบุรี-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (7 ก.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับขอนเชื่อมต่อบ้านหนองกระชาย หมู่ที่ 2 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (7 ก.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 60 ตัน (600 kN) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (7 ก.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรบริเวณสี่แยกคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี ..... (5 ก.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงกันสาดอาคารหลังคาคลุมที่จอดรถกองช่าง อบจ.สระบุรี ..... (5 ก.ย. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับขอน เชื่อมต่อบ้านหนองกระชาย หมู่ที่ 2 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ..... (5 ก.ย. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่ - บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชัน - ต.ตาลเดี่ยว อ.เมืองสระบุรี - อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (5 ก.ย. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0056 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 - บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ..... (5 ก.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (2 ก.ย. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 60 ตัน (600 kN) จำนวน 1 เครื่อง ..... (2 ก.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ..... (31 ส.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (31 ส.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อกล้องสำรวจประมวลผล TOTAL STATION จำนวน 3 เครื่อง ..... (31 ส.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlinght With Pole) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก ..... (30 ส.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมเครื่องยนต์แบบหางกุด ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (29 ส.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องวัสดุทดสอบอเนกประสงค์ ขนาด 60 ตัน (600 kN) จำนวน 1 เครื่อง ..... (26 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 2,280 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (26 ส.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0056 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 - บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ..... (25 ส.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อกล้องสำรวจประมวลผล TOTAL STATION จำนวน 3 เครื่อง ..... (25 ส.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ..... (25 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุด บริเวณถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ..... (25 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสนามกีฬา อบจ.สระบุรี ..... (25 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทหินคลุก จำนวน 1,180 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น สายหมู่ที่ 5 บ้านโปร่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (25 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนนในความรับผิดชอบและทรัพย์สินในความครอบครอง ..... (25 ส.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (24 ส.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ..... (24 ส.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน ..... (24 ส.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมเครื่องยนต์แบบหางกุด ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 ลำ ..... (24 ส.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ..... (24 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมถนน ฯ ..... (24 ส.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ ขนาด 60 ตัน 600 (kN) จำนวน 1 เครื่อง ..... (23 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนอัตโนมัติ และหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ..... (23 ส.ค. 65)
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นและไม้ผลพันธุ์ดีจังหวัดสระบุรี (บริเวณบนที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โฉนดเลขที่ 4863 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) ..... (22 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงศาลาริมทางในพื้นที่ตำบลคชสิทธิ์, ตำบลหนองปลิง, ตำบลโคกแย้ และตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 4 แห่ง ..... (19 ส.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ..... (17 ส.ค. 65)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 5 คัน ..... (17 ส.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ..... (17 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทหินคลุก และหินขนาด 3/8 เพื่อซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าโรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ฯ ..... (17 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ..... (17 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,120 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (15 ส.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่-บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชัน-ต.ตาลเดี่ยว อ.เมืองสระบุรี-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ..... (11 ส.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ..... (11 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟกระพริบ ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย สบ.ถ1-0031 บ.วิหารแดง-บ.สหกรณ์ และสาย สบ.ถ1-0032 บ.คลองไทร-บ.คลองยาง ..... (10 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทลูกรัง จำนวน 1,970 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนภายในเขตตำบลซับสนุ่น ฯ ..... (10 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก จำนวน 1,600 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (8 ส.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,802 ลูกบาศก์เมตร ฯ ..... (3 ส.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (3 ส.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (3 ส.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (3 ส.ค. 65)
สำเนาการแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 8 ต.หนองแก เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมสะพาน คสล. (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ..... (3 ส.ค. 65)
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2565
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2565
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2565
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2564
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2562
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2561
รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2561

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/procurenews