รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2566

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างจัดงานประเพณีการแข่งเรือยาว ประจำปี 2566 ….. (30 มิ.ย. 66)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ….. (30 มิ.ย. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (28 มิ.ย. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (27 มิ.ย. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (27 มิ.ย. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ….. (26 มิ.ย. 66)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 มิ.ย. 66)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0001 สระบุรี – ตะกุด – ตลิ่งชัน ต.ตะกุด – ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (26 มิ.ย. 66)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0014 บ้านโคกกลาง-บ้านโคกขี้เหล็ก ต.โพนทอง-ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (26 มิ.ย. 66)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0016 บ้านขอนชะโงก – บ้านหนองอุ่ม ต.คชสิทธิ์ – ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (26 มิ.ย. 66)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0017 บ้านหนองสะเดา-บ้านคลองแปดอาร์ ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (26 มิ.ย. 66)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0031 บ้านวิหารแดง-บ้านสหกรณ์ ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ….. (26 มิ.ย. 66)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0027 บ้านดินสอพอง – บ้านโคกเสลา ต.หนองบัว – ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ….. (26 มิ.ย. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อเหลี่ยม คสล. ระบายน้ำพร้อมบ่อพักสำหรับท่อเหลี่ยม บริเวณคลองพระเจ้าทรงธรรม ชุมชนเจ้าพ่อเขาตก 2 หมู่ที่ 9 ต.พุกร่าง เชื่อมต่อเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ….. (26 มิ.ย. 66)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0060 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 1003-บ้านทองหลาง ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (23 มิ.ย. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางมะตอย ชนิดผสมเย็น (Cold Mix Asphalt) เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 2 สายทาง ฯ ….. (22 มิ.ย. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดงานประเพณีการแข่งเรือยาว ประจำปี 2566 ….. (21 มิ.ย. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (15 มิ.ย. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (14 มิ.ย. 66)
สำเนาสัญญา (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0040 บ้านโคกดินแดง-บ้านหนองจาน ต.พุแค – ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ….. (13 มิ.ย. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเลียบคลองส่งน้ำ 7L ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ….. (9 มิ.ย. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 – หมู่ที่ 9 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (9 มิ.ย. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เชื่อมซอยอยู่ดีมีสุข หมู่ที่ 11 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (9 มิ.ย. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สายเขาขุย วัดถ้ำสะอาด หมู่ที่ 5 บ้านคำใหญ่ ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (9 มิ.ย. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหมู่ที่ 7 บ้านลำน้ำขาว เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 บ้านลำน้ำอ้อย ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (9 มิ.ย. 66)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับกระทิงใต้ (สบ.ถ.98011) หมู่ที่ 4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (8 มิ.ย. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0023 บ้านหรเทพ-บ้านดอนทอง ต.หรเทพ-ต.ดอนทอง อ.บ้านหมอ-อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (7 มิ.ย. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0054 แยกทางหลวงหมายเลข 3048-บ้านพระยาทด ต.พระยาทด อ. เสาไห้ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (7 มิ.ย. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ 13 บ้านซับใหม่ ซอยภักดีนอก ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (7 มิ.ย. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทลูกรัง จำนวน 2,000 ลูกบาศก์เมตร ….. (7 มิ.ย. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางน้ำแอสฟัลต์ CMS-2h และประเภทยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (7 มิ.ย. 66)
ยกเลิกประกาศ โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง เครื่องยนต์คอมมอนเรลไดเร็คอินเจ็คชั่น พลังเทอร์โบ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า หรือปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,009 ซีซี จำนวน 1 คัน ….. (6 มิ.ย. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0023 บ้านหรเทพ-บ้านดอนทอง ต.หรเทพ-ต.ดอนทอง อ.บ้านหมอ-อ.หนองโดน จ.สระบุรี ….. (1 มิ.ย. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0054 แยกทางหลวงหมายเลข 3048-บ้านพระยาทด ต.พระยาทด อ. เสาไห้ จ.สระบุรี ….. (1 มิ.ย. 66)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-06-2566