ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ e-GP


 
0

15 ต.ค. 64 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 4 คัน
15 ต.ค. 64 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อรถปูยาง จำนวน 4 คัน
15 ต.ค. 64 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คัน
15 ต.ค. 64 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อรถตีเส้น จำนวน 2 คัน
15 ต.ค. 64 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน จำนวน 3 คัน
15 ต.ค. 64 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อรถสเปรย์ยาง จำนวน 3 คัน
15 ต.ค. 64 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก จำนวน 3 คัน
15 ต.ค. 64 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ต.ค. 64 - ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0008 บ้านท่ามะปราง-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ต.ค. 64 - ประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0008 บ้านท่ามะปราง-บ้านหนองสองห้อง ตำบลท่ามะปราง-ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 279 หน้า
[1]   2   3   4   .....   276   277   278   279   


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/egp