ฐานข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.สระบุรี

ฐานข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
(เชื่อมโยงข้อมูลกับ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP)

23 เม.ย. 67 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
23 เม.ย. 67 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
23 เม.ย. 67 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 94 แรงม้า จำนวน 1 คัน
23 เม.ย. 67 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาเปลี่ยนกะทะล้อหรือยางหลังขวา หมายเลขทะเบียน กว 8110 สบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 67 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 67 - ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ซอยมีทรัพย์ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ย. 67 - ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยสามหลั่น-หนองแหน) หมู่ที่ 6 - 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ย. 67 - ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (ซอยวัดศรีเทพ) บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 7 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ย. 67 - ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีเสริมผิวลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) เชื่อมต่อเขต ตำบลหนองจรเข้ บริเวณหมู่ที่ 16 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ย. 67 - ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายโป่งเก้ง-ซับเหว หมู่ที่ 6 บ้านซับเหว ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 555 หน้า
[1]   2   3   4   .....   552   553   554   555   
Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/egp