ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ e-GP


 

24 ก.พ. 64 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 4 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง เชื่อมต่อ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
24 ก.พ. 64 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 9 ถึง หมู่ที่ 6 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
24 ก.พ. 64 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ชุมชนบ้านหนองชะโด หมู่ที่ 7 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี
24 ก.พ. 64 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบุปผาสวรรค์ บ้านตาดชัยศรี หมู่ที่ 1 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
24 ก.พ. 64 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาดชัยศรี-บ้านโปร่งมงคล หมู่ที่ 1 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
24 ก.พ. 64 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างอาคารบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ถนนพหลโยธิน ซอย 7 (ซอยป่าไม้) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
24 ก.พ. 64 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
24 ก.พ. 64 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 12 บ้านคลองกระทิง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
24 ก.พ. 64 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหลังวัดซับกระทิง เชื่อมแนวเขตทางหลวงหมายเลข 2273 หมู่ที่ 7 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
24 ก.พ. 64 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงถนน คสล. สายบ้านหนองจอก หมู่ที่ 6 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี เชื่อม หมู่ที่ 8 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย และ หมู่ที่ 8 ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 218 หน้า
[1]   2   3   4   .....   215   216   217   218   


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/egp