ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ e-GP

 
 

14 มิ.ย. 62 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
14 มิ.ย. 62 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 62 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเอก ซอย 3 หมู่ที่ 1,9 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
13 มิ.ย. 62 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 บ้านลำน้ำขาว ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
13 มิ.ย. 62 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,6,7 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด เชื่อมต่อเขต ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
13 มิ.ย. 62 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านมาบโสม หมู่ที่ 4,2 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
13 มิ.ย. 62 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 3 เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3250 และหมู่ที่ 6 เชื่อมถนนทางหลวงชนบท สบ.4006 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
13 มิ.ย. 62 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเพลียขวา-ห้วยหินขาว หมู่ที่ 2 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
13 มิ.ย. 62 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านซับนางเลิ้ง หมู่ที่ 7-สี่แยกหน้าวัดซับครก หมู่ที่ 2 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
13 มิ.ย. 62 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมระบบช่วงล่างรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค ๙๙๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


หน้า 1
<หน้าก่อนหน้า  หน้าถัดไป>

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/egp