ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ e-GP


24 พ.ย. 65 - ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ย. 65 - ประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ย. 65 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างจ้างซ่อมบำรุงโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ประกอบในชุดเดียว บริเวณถนนสาย สบ.ถ1 -0028 บ.หนองคล้า-บ.บ่อโศก ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 65 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 65 - ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 65 - ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.2566 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ย. 65 - ประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.2566 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ย. 65 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 65 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 65 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 380 หน้า
[1]   2   3   4   .....   377   378   379   380   
Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/egp