ฐานข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.สระบุรี

ฐานข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
(เชื่อมโยงข้อมูลกับ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP)

24 พ.ค. 67 - ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยคำหล้าพัฒนา) หมู่ที่ 8 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ค. 67 - ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์กีฬาภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ค. 67 - ประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง (ซอยคำหล้าพัฒนา) หมู่ที่ 8 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ค. 67 - ประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์กีฬาภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนจังหวัดสระบุรี จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ค. 67 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 5 ซอยมีทรัพย์ ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ค. 67 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมากำจัดวัชพืชและลอกดินตะกอนคลองระบายน้ำข้างทาง ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 67 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาติดฟิล์มภายในห้องทำงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 67 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ของโรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 67 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาจัดทำป้ายพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับผ้าระบาย ประดับธงชาติไทย ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 67 - ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายโป่งเก้ง-ซับเหว หมู่ที่ 6 บ้านซับเหว ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 571 หน้า
1   [2]   3   4   5   .....   568   569   570   571   
Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/egp