สนามกีฬา

ติดต่อ/สอบถาม เกี่ยวกับสนามกีฬา โทร 036-340180


 • สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
 • โรงยิม
 • สระว่ายน้ำ
 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนสระบุรี (ฟิตเนส)
สระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

 • เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึง 20.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)
 • เข้าใช้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสระว่ายน้ำ โทร  036-340180,   081-1355794,   098-5645551

สระว่ายน้ำ อบจ.สระบุรี

สระว่ายน้ำ อบจ.สระบุรี สระว่ายน้ำ อบจ.สระบุรี


ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนสระบุรี (ฟิตเนส)

 • วันจันทร์-ศุกร์ เปิด 10.00 – 12.00 น. และ 14.00 – 20.00 น.
 • วันเสาร์ เปิด 13.00 – 20.00 น.
 • หยุดทุกวันอาทิตย์
 • เข้าใช้บริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับฟิตเนส โทร  036-211852 ต่อ 701,   098-5645551,   036-340180

   

   

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/stadium