Q&A

ช่องทางที่ 1
   LINE Official Account อบจ.สระบุรี

ติดต่อ อบจ.สระบุรี ผ่านช่องทาง LINE Official Account โดยการเพิ่มเพื่อน
ด้วยไลน์ไอดี (LINE ID):     @saraburipao
หรือคลิ๊กลิงค์:     https://line.me/R/ti/p/@saraburipao
หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)

 

ช่องทางที่ 2
   Facebook Messenger อบจ.สระบุรี

ติดต่อ อบจ.สระบุรี ผ่านช่องทาง Facebook Messenger
คลิ๊กลิงค์:     https://m.me/saraburipaoofficial
หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)

 

ช่องทางที่ 3
   Live Chat อบจ.สระบุรี

ติดต่อ อบจ.สระบุรี ผ่านช่องทาง Live Chat
คลิ๊กที่รูปสัญลักษณ์ Live Chat บริเวณมุมขวาล่างของหน้าเว็บไซต์
เพื่อส่งข้อความ และรอการตอบกลับของเจ้าหน้าที่

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/questionanswer