เครื่องจักรกล

ต้องการขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล โปรดติดต่อ สำนักช่าง อบจ.สระบุรี โทร 0-3621-4090 หรือโทร 0-3667-9657รถยนต์สุขาเคลื่อนที่


> ต้องการขอรับการสนับสนุนรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ โปรดติดต่อ สำนักช่าง อบจ.สระบุรี โทร 0-3621-4090 หรือโทร 0-3667-9657

> ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ เป็นไปตาม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/machine