รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (31 มี.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0017 บ้านหนองสะเดา-บ้านคลองแปดอาร์ ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (31 มี.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ….. (31 มี.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0031 บ้านวิหารแดง-บ้านสหกรณ์ ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ….. (31 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางน้ำแอสฟัลต์ CMS-2h และประเภทยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) ….. (30 มี.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (30 มี.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวน 1,175 ลูกบาศก์เมตร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน ฯ ….. (30 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 2 คัน ….. (29 มี.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกหกล้อ พร้อมกระบะบรรทุกโดยสารสองแถว เครื่องยนต์คอมมอนเรล มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 190 แรงม้า จำนวน 1 คัน ….. (29 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า แบบแขนยาว จำนวน 2 คัน ….. (29 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมกระบะเทท้าย จำนวน 4 คัน ….. (29 มี.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานซ่อมบำรุงโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน บริเวณถนนสาย สบ.ถ1-0020 ฯ ….. (28 มี.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทแอสฟัลต์ ชนิด CSS-1 และ Hot Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (27 มี.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 และ Hot Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (27 มี.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ….. (23 มี.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทลูกรัง จำนวน 1,719 ลูกบาศก์เมตร ….. (23 มี.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ขนาด 215/70 R15 BS R611) จำนวน 4 เส้น ….. (22 มี.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1,850 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนน ฯ ….. (22 มี.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (22 มี.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-บ้านโคกดินแดง ต.ท่าคล้อ-ต.ท่าตูม-ต.สองคอน-ต.พุแค อ.แก่งคอย-อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ….. (17 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0014 บ้านโคกกลาง-บ้านโคกขี้เหล็ก ต.โพนทอง-ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (15 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0060 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 1003-บ้านทองหลาง ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (15 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0031 บ้านวิหารแดง-บ้านสหกรณ์ ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ….. (15 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0016 บ้านขอนชะโงก – บ้านหนองอุ่ม ต.คชสิทธิ์ – ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (15 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0001 สระบุรี – ตะกุด – ตลิ่งชัน ต.ตะกุด – ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (15 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0017 บ้านหนองสะเดา-บ้านคลองแปดอาร์ ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (15 มี.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0010 บ้านพระพุทธบาทน้อย – บ้านทุ่งเเซง ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (15 มี.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0052 แยกทางหลวง 3048 (กม.2+550)-บ้านหนองไม้เลี่ยม ต.ต้นตาล-ต.พระยาทด-ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ….. (15 มี.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0040 บ้านโคกดินแดง-บ้านหนองจาน ต.พุแค-ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ….. (15 มี.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0035 บ้านมิตรภาพ-บ้านตลาดมวกเหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (15 มี.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0028 บ้านหนองคล้า – บ้านบ่อโศก ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ….. (15 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0027 บ้านดินสอพอง – บ้านโคกเสลา ต.หนองบัว – ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ….. (14 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ่อมะแฟน – คลองม่วง หมู่ที่ 1,2 บ้านปากคลอง ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ….. (14 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายทาง สบ.ถ.61-006 บ้านคำใหญ่ หมู่ที่ 5 ถึงบ้านท่าคล้อกลาง หมู่ที่ 3 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (14 มี.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (14 มี.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างจัดงานประเพณีแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลกจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 ….. (14 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อจอแสดงภาพ LED Full Color Display จำนวน 1 จอ ….. (14 มี.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-54-0066 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (9 มี.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 มี.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทลูกรัง จำนวน 1,296 ลูกบาศก์เมตร ….. (8 มี.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวน 1,430 ลูกบาศก์เมตร ….. (8 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 2 คัน ….. (7 มี.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างจัดงานประเพณีแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลกจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 ….. (7 มี.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 และ Hot Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (7 มี.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ CSS-1 และ Hot Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (7 มี.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ….. (3 มี.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก ….. (3 มี.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทลูกรัง จำนวน 2,300 ลูกบาศก์เมตร เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลำภูทอง ฯ ….. (3 มี.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน มีนาคม 2566 ….. (2 มี.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก และหิน 3/8 เพื่อซ่อมแซมถนนเลียบแนวคลองธรรมชาติ สายหรเทพ-ดอนทอง ฯ ….. (2 มี.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ CRS-2 และ Hox Mix ….. (1 มี.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ CSS-1 และ Hox Mix ….. (1 มี.ค. 66)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-03-2566