รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2566

ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคา จัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CSS-1 และ Hot Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (31 ม.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0010 บ้านพระพุทธบาทน้อย-บ้านทุ่งแซง ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (31 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกหกล้อ พร้อมกระบะบรรทุกโดยสารสองแถว เครื่องยนต์คอมมอนเรล มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 190 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง เครื่องยนต์คอมมอนเรลไดเร็คอินเจ็คชั่น พลังเทอร์โบ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า หรือปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,009 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนน ฯ ….. (30 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับกระทิงใต้ (สบ.ถ. 98011) หมู่ที่ 4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (26 ม.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ….. (25 ม.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกหกล้อ พร้อมกระบะบรรทุกโดยสารสองแถว เครื่องยนต์คอมมอนเรล มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 190 แรงม้า จำนวน 1 คัน ….. (25 ม.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ….. (25 ม.ค. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 20 ที่นั่ง เครื่องยนต์คอมมอนเรลไดเร็คอินเจ็คชั่น พลังเทอร์โบ มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า หรือปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,009 ซีซี จำนวน 1 คัน ….. (25 ม.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CSS-1 และ Hot Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (24 ม.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (24 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ปนะเภทหินคลุก จำนวน 2,220 ลูกบาศก์ ….. (24 ม.ค. 66)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภท Hot mix เพื่อซ่อมแซมถนน ฯ ….. (23 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 คัน ….. (20 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก และหิน ขนาด 3/8 จำนวน 1,040 ลูกบาศก์เมตร ฯ ….. (20 ม.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (19 ม.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (19 ม.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (19 ม.ค. 66)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 2565 – ธ.ค. 2565) ….. (19 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานซ่อมบำรุงโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว บริเวณถนนสาย สบ.ถ1-0059 ….. (19 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง QR Code แจ้งโคมไฟส่องสว่างขัดข้อง ฯ ….. (19 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหิน ขนาด 3/8 จำนวน 1,400 ลูกบาศก์เมตร ฯ ….. (19 ม.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0028 บ้านหนองคล้า – บ้านบ่อโศก ต.หนองบัว – ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CSS – 1 และ Hot Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 ม.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น ขนาด 15.7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (17 ม.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0052 แยกทางหลวง 3048 (กม.2+550)-บ้านหนองไม้เลี่ยม ต.ต้นตาล-ต.พระยาทด-ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 ม.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0035 บ้านมิตรภาพ – บ้านตลาดมวกเหล็ก ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 ม.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0040 บ้านโคกดินแดง-บ้านหนองจาน ต.พุแค – ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 ม.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-บ้านโคกดินแดง ต.ท่าคล้อ-ต.ท่าตูม-ต.สองคอน-ต.พุแค อ.แก่งคอย-อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 ม.ค. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0010 บ้านพระพุทธบาทน้อย – บ้านทุ่งเเซง ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก จำนวน 1,400 ลูกบาศก์เมตร ฯ ….. (13 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุง-ติดตั้ง เครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (บริเวณหน้าโรงเรียนวัดหนองกระธาตุ) บนถนนสายไผ่ล้อม-หนองหลัว อ.หนองแซง จ.สระบุรี ….. (13 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมอุปกรณืเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (13 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานซ่อมแซมหลังคาห้องปฏิบัติงานฝ่ายเครื่องจักรกลและโรงจอดรถยนต์ ….. (12 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาโครงการติดตั้งป้ายข้างหลังคาโดม สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (12 ม.ค. 66)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ….. (11 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0052 แยกทางหลวง 3048 (กม.2+550)-บ้านหนองไม้เลี่ยม ต.ต้นตาล-ต.พระยาทด-ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (11 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0028 บ้านหนองคล้า – บ้านบ่อโศก ต.หนองบัว – ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (11 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0040 บ้านโคกดินแดง-บ้านหนองจาน ต.พุแค – ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (11 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-บ้านโคกดินแดง ต.ท่าคล้อ-ต.ท่าตูม-ต.สองคอน-ต.พุแค อ.แก่งคอย-อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (11 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0010 บ้านพระพุทธบาทน้อย – บ้านทุ่งเเซง ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (11 ม.ค. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0035 บ้านมิตรภาพ – บ้านตลาดมวกเหล็ก ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (11 ม.ค. 66)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน-บ้านทองย้อย ต.หนองโดน-ต.ดอนทอง-ต.ไผ่หลิ่ว อ.หนองโดน-อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (10 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก และหินขนาด 3/8″ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านมโนมัย ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (9 ม.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา ฯ) ….. (4 ม.ค. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,424 ลูกบาศก์เมตร ….. (3 ม.ค. 66)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา ฯ) ….. (3 ม.ค. 66)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-01-2566