รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านซับตะกอง สายข้างวัด หมู่ที่ 12 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (28 ก.พ. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (28 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวน 1,185 ลูกบาศก์เมตร ….. (24 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานซ่อมบำรุงโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว บริเวณถนนสาย สบ.ถ1-0033 ฯ ….. (24 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาซ่อมแซมโรงซ่อมเครื่องจักรกลและโรงจอดรถยนต์หัวหน้าฝ่าย ฯ สำนักช่าง อบจ.สระบุรี ….. (24 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 15 รายการ ….. (24 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (Integrated Solar Cell LED Streetlight With Pole) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (23 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ….. (23 ก.พ. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกหกล้อ พร้อมกระบะบรรทุกโดยสารสองแถว เครื่องยนต์คอมมอนเรล มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 190 แรงม้า จำนวน 1 คัน ….. (22 ก.พ. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับกระทิงใต้ (สบ.ถ.98011) หมู่ที่ 4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (22 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 13 บ้านซับใหม่ ซอยภักดีนอก ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (22 ก.พ. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CSS-1 และ Hot Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (21 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยานภายในค่ายลูกเสือธนเดช เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (21 ก.พ. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างจัดงานประเพณีแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลกจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (21 ก.พ. 66)
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (21 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดงานประเพณีแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 ….. (20 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 และ Hot Mix ….. (17 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ CSS-1 และ Hot Mix ….. (17 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 3 รายการ ….. (17 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ….. (17 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถเทรลเลอร์แบบลากจูง (แบบหัวลาก) เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ตัวรถชนิด 10 ล้อ มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า เกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติแบบชานต่ำ ๆ จำนวน 1 คัน ….. (17 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ซ่อมเครื่องจักรกลอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ….. (17 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ซ่อมอเนกประสงค์เคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ….. (17 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ….. (17 ก.พ. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0035 บ้านมิตรภาพ – บ้านตลาดมวกเหล็ก ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (17 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ยางมะตอยผสมร้อน (Hot mix) เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนน ฯ ….. (16 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวน 1,000 ลูกบาศก์เมตร ….. (16 ก.พ. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-บ้านโคกดินแดง ต.ท่าคล้อ-ต.ท่าตูม-ต.สองคอน-ต.พุแค อ.แก่งคอย-อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 ก.พ. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0040 บ้านโคกดินแดง-บ้านหนองจาน ต.พุแค – ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 ก.พ. 66)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0052 แยกทางหลวง 3048 (กม.2+550)-บ้านหนองไม้เลี่ยม ต.ต้นตาล-ต.พระยาทด-ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ….. (15 ก.พ. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0028 บ้านหนองคล้า – บ้านบ่อโศก ต.หนองบัว – ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ….. (15 ก.พ. 66)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบ 1,600 – 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ….. (15 ก.พ. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัสต์ ชนิด CSS-1 และ Hot Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,255 ลูกบาศก์เมตร ….. (13 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทหินคลุก จำนวน 1,175 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนน ฯ ….. (9 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานซ่อมแซมโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน บริเวณถนนสาย สบ.ถ1-0013 ฯ ….. (9 ก.พ. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมอุปกรณ์เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสระบุรี ….. (9 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h เพื่อซ่อมบำรุง (ปกติ) ทางหลวงท้องถิ่น อบจ.สระบุรี ….. (8 ก.พ. 66)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ….. (8 ก.พ. 66)
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CSS – 1 และ Hot Mix ….. (7 ก.พ. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกหกล้อ พร้อมกระบะบรรทุกโดยสารสองแถว เครื่องยนต์คอมมอนเรล มีกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 190 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (6 ก.พ. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CSS – 1 และ Hot Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (6 ก.พ. 66)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (6 ก.พ. 66)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) สาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน – บ้านทองย้อย ต.หนองโดน – ต.ดอนทอง – ต.ไผ่หลิ่ว อ.หนองโดน-อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (6 ก.พ. 66)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0015 บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (3 ก.พ. 66)
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับกระทิงใต้ (สบ.ถ.98011) หมู่ที่ 4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 ก.พ. 66)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CSS-1 และ Hox Mix ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 ก.พ. 66)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน จัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 2,080 ลูกบาศก์เมตร ….. (2 ก.พ. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (1 ก.พ. 66)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-02-2566