แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ของ อบจ.สระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ของ อบจ.สระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

23 เม.ย. 67 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
23 เม.ย. 67 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการซ่อมระบบไฟฟ้าภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี)
23 เม.ย. 67 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 94 แรงม้า จำนวน 1 คัน
19 เม.ย. 67 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างวัดหนองอ่างทอง หมู่ที่ 7,4 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี เชื่อม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
19 เม.ย. 67 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ หมู่ที่ 8 บ้านผังพัฒนา ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
19 เม.ย. 67 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างสนามกีฬาชุมชน จำนวน 2 แห่ง
18 เม.ย. 67 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน
17 เม.ย. 67 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก)
17 เม.ย. 67 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ชนิด CRS-2 และยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) เพื่อปรับปรุงถนนบริเวณแยกโรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล หมู่ที่ 2 ถึงสี่แยกไปอ่างเก็บน้ำเขาแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
9 เม.ย. 67 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงถนนลาดยางสาย สบ.ถ.63-012 (บ้านน้ำซับ-บ้านนาบุ) หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 59 หน้า
[1]   2   3   4   .....   56   57   58   59   

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ของ อบจ.สระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ของ อบจ.สระบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/myplan