ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (30 ม.ค. 63)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 16 โครงการ ….. (24 ม.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (23 ม.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานทึบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (21 ม.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (20 ม.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบางกง หมู่ที่ 5 ต.วิหารแดง เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (20 ม.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 ….. (20 ม.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตจังหวัดสระบุรี ….. (20 ม.ค. 63)
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (17 ม.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 3 คัน ….. (17 ม.ค. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สบ.ถ1-0041 ถนนพหลโยธิน-วัดมงคลชัยพัฒนา ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 ม.ค. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านไผ่เจริญ หมู่ที่ 1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 ม.ค. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 8 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 ม.ค. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างจัดทำหนังสือ มรดกเมืองสระบุรี ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีวัฒนธรรมชาวสระบุรี มรดกเมืองสระบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 ม.ค. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายแยกทางหลวง 3042 เชื่อม สบ.ถ1-0045 หมู่่ที่ 1 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 ม.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0056 แยกทางหลวงหมายเลข 2273-บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (15 ม.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0052 แยกทางหลวงหมายเลข 3048-บ้านหนองไม้เลี่ยม ต.ต้นตาล-ต.พระยาทด-ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ….. (15 ม.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0039 บ้านหนองหว้า-บ้านสาธุประชาสวรรค์ ต.พุแค-ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ….. (15 ม.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0033 บ้านซับพริก-บ้านซับบอน ต.มิตรภาพ-ต.ทับกวาง อ.มวกเหล็ก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (15 ม.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0037 บ้านหนองโดน-บ้านทองย้อย ต.หนองโดน-ต.ไผ่หลิ่ว อ.หนองโดน อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ….. (15 ม.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0007 บ้านท่าศาลา-บ้านหินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (ต.ท่าคล้อ-ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) ….. (15 ม.ค. 63)
การแก้ไขสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงหมายเลข 3041 (ฝั่งขวา) ตอนหนองแซง-สระบุรี ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี (ระหว่าง กม.21+400-กม.24+230) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ….. (14 ม.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มเพื่อประชาชน) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (13 ม.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สบ.ถ1-0041 ถนนพหลโยธิน-วัดมงคลชัยพัฒนา ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (10 ม.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านไผ่เจริญ หมู่ที่ 1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (10 ม.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 8 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (10 ม.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (10 ม.ค. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (10 ม.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายแยกทางหลวง 3042 เชื่อม สบ.ถ1-0045 หมู่่ที่ 1 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 ม.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างจัดทำหนังสือ มรดกเมืองสระบุรี ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีวัฒนธรรมชาวสระบุรี มรดกเมืองสระบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 ม.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บริเวณซอยป่าไม้ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (8 ม.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านคลองเจริญ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมถนนคันคลอง 22R ….. (8 ม.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุง-ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียน ฯ ….. (8 ม.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากสี่แยกสัญญาณไฟจราจร หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 3,4,5,7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 บ้านสองคอน ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (7 ม.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสองคอน ต.บ้านกลับ ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 บ้านหนองแร่ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (7 ม.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สบ.ถ.45002 วิหารแดง-คลองเรือ หมู่ที่ 1,6,5,9 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (7 ม.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง (สายหมู่ที่ 2-หมู่ที่ 9) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (7 ม.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(สบ.ถ.1-0016) หมู่ที่ 9,10 และ 2 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (7 ม.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (7 ม.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง (สายหมู่ที่ 2-หมู่ที่ 9) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (7 ม.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 15 บ้านท่อหนึ่ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (7 ม.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 12 บ้านซับตะกอง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (7 ม.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,740 ลูกบาศก์เมตร ….. (6 ม.ค. 63)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-01-2563