รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก ….. (31 ม.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 9 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (28 ม.ค. 65)
สำเนาการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย สบ.ถ1-0002 บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง เทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ….. (28 ม.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายกันฟุตบอลพร้อมประตูเข้า-ออก บริเวณสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (28 ม.ค. 65)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนธันวาคม 2564) ….. (27 ม.ค. 65)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (26 ม.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน จำนวน 3 คัน ….. (26 ม.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0024 บ้านเขาเลี้ยว-บ้านปัญจาภิรมย์ ตำบลพุกร่าง-ตำบลสร่างโศก อำเภอพระพุทธบาท-อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 ม.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 2,400 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ อบต.ซับสนุ่น ฯ ….. (26 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0033 บ้านซับพริก-บ้านซับบอน ต.มวกเหล็ก-ต.ทับกวาง อ.มวกเหล็ก-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (24 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0032 บ้านคลองไทร-บ้านคลองยาง ต.คลองเรือ-ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ….. (24 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0019 บ้านม่วงหวาน-บ้านอู่ตะเภา ต.ม่วงหวาน-ต.บัวลอย อ.หนองแซง-อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (24 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0011 บ้านหนองเขิน-บ้านหนองตาเดี้ยง ต.หนองจรเข้-ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (24 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0009 แยกทางหลวงหมายเลข 3034 (กม.4+600) บ้านเขาดิน ต.เขาวง-ต.หัวปลวก อ.พระพุทธบาท-อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ….. (24 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0005 บ้านท่ามะปราง-บ้านตาดชัยศรี ต.ชะอม-ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (24 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่-บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชัน-ต.ตาลเดี่ยว อ.เมืองสระบุรี-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (24 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0038 วังม่วง-ปากน้ำ-หนองกรด ต.แสลงพัน-ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (24 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0042 บ้านวังกวาง-บ้านท่าคล้อ ต.หน้าพระลาน-ต.พุแค-ต.ท่าคล้อ อ.เฉลิมพระเกียรติ-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (24 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0050 บ้านหนองเขื่อนช้าง-บ้านไผ่ ต.หนองยาว-ต.หนองจิก อ.เมืองสระบุรี-อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (24 ม.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภท วัสดุหินคลุก จำนวน 120 ลูกบาศก์เมตร และวัสดุหินขนาด 3/8″ จำนวน 250 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมบำรุงชั้นพื้นทางหินคลุก ปะซ่อมหลุม-บ่อ และทำผิวทางลาดยางด้วยวัสดุหิน 3/8″ เพื่อซ่อมบำรุง (ปกติ) ทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (20 ม.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า สูง 9 เมตร บริเวณถนนเลียบคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก บริเวณสะพาน 27 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ….. (20 ม.ค. 65)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ….. (20 ม.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเขตจังหวัดสระบุรี ….. (18 ม.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสัญญาณไฟกระพริบ ถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย สบ.ถ1-0011 บ.หนองเขิน-บ.หนองตาเดี้ยง, สบ.ถ1-0012 บ.หนองน้ำส้ม-บ.โคกแค, สบ.ถ1-0013 บ.ลำบัว-บ.สหกรณ์ ….. (18 ม.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทลูกรัง จำนวน 2,020 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าลาน ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ….. (17 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาและติดตั้งคลินิกตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ (AIR Clinic) พร้อมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ความดันบวกเคลื่อนที่ เพื่อตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2565 ….. (14 ม.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในสนามกีฬาองค์การบริหาร่สวนจังหวัดสระบุรี และบริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ….. (14 ม.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0008 บ้านท่ามะปราง-บ้านหนองสองห้อง ต.ท่ามะปราง-ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (14 ม.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ชุมชนบ้านหนองชะโด หมู่ที่ 7 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ….. (14 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (12 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านซับกระทิงใต้ (สบ.ถ.98011) หมู่ที่ 4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (12 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ 13 บ้านซับใหม่ ซอยภักดีนอก ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (12 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองไทร หมู่ที่ 1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (12 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมะนาว-บ้านหัวเขา หมู่ที่ 8 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (12 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับขอน เชื่อมต่อบ้านหนองกระชาย หมู่ที่ 2 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (12 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับตะกอง สายข้างวัด หมู่ที่ 12 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (12 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) จากแยกคันคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก หมู่ที่ 11 บ้านตอยาง ถึง หมู่ที่ 7 บ้านสันโท และหมู่ที่ 9 บ้านหนองโดน ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี ….. (12 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 9 แห่ง ….. (12 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0025 บ้านตลาดน้อย-บ้านครัว ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ-ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี ….. (12 ม.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0059 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020-บ้านหนองโดนน้อย ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ….. (12 ม.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงศาลาริมทาง ตำบลกุ่มหัก ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ….. (6 ม.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2h เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมความชำรุดของถนนในความรับผิดชอบ สาย สบ.ถ1-0025 บ้านตลาดน้อย-บ้านครัว, สาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน-บ้านทองย้อย ….. (4 ม.ค. 65)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-01-2565