ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตของงาน จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 คัน ….. (25 ก.พ. 62)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง-ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย บริเวณทางหลวงท้องถิ่น สาย สบ.ถ1-0001 สระบุรี-ตะกุด-ตลิ่งชัน ต.ตะกุด-ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (21 ก.พ. 62)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (21 ก.พ. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงานจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (21 ก.พ. 62)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ และจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-464N ….. (21 ก.พ. 62)
สัญญาจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 โครงการ และสัญญาจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ ….. (18 ก.พ. 62)
[ร่าง] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง-ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย บริเวณทางหลวงท้องถิ่น สาย สบ.ถ1-0001 สระบุรี-ตะกุด-ตลิ่งชัน ตำบลตะกุด-ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (12 ก.พ. 62)
[ร่าง] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล.บริเวณฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (12 ก.พ. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (12 ก.พ. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในเขต อบต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (7 ก.พ. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ….. (5 ก.พ. 62)
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก สายเลียบทางรถไฟเชื่อมต่อศูนย์ราชการ (แห่งใหม่) ถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 6 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (1 ก.พ. 62)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-02-2562