ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ….. (30 มี.ค. 61)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล) ….. (29 มี.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (21 มี.ค. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5,4 ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 มี.ค. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านคลองไทร หมู่ที่ 1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 มี.ค. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านซับน้อยใต้ ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เชื่อมถนนสายซับสนุ่น-อ.ปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 มี.ค. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านซับลำใย ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เชื่อม ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 มี.ค. 61)
กำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอัฒจันทร์และรื้อถอนเครื่องออกกำลังกายที่ชำรุดภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (15 มี.ค. 61)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ….. (14 มี.ค. 61)
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ….. (9 มี.ค. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (6 มี.ค. 61)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-03-2561