ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2562

ประกาศกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและร่างขอบเขตของงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ….. (26 มี.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1 โครงการ) ….. (26 มี.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง-ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย บริเวณทางหลวงท้องถิ่น สาย สบ.ถ1-0001 สระบุรี-ตะกุด-ตลิ่งชัน ต.ตะกุด-ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 มี.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. บริเวณฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 มี.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1 โครงการ) ….. (26 มี.ค. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงานจ้างก่อสร้าง-ปรับปรุง-ซ่อมแซม รางระบายน้ำ พร้อมบ่อรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านพักส่วนราชการและบริเวณเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (19 มี.ค. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงานจ้างทำกระเป๋าผ้าสำหรับโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ….. (15 มี.ค. 62)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-03-2562