ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย (ULV) แบบสะพายหลัง ….. (31 มี.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อกล้องตรวจจับอุณหภูมิความร้อนพร้อมแสดงวีดีทัศน์ ….. (31 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างล้างและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ….. (31 มี.ค. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 มี.ค. 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำลากจูง แบบ 2 ล้อ ตัวปั๊มแบบหอยโข่ง ขนาดท่อดูดและท่อส่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบจำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 คัน ….. (27 มี.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถกู้ภัยสาธารณะ (รถไฟส่องสว่าง) ประเภท 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ….. (27 มี.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (Natural Disinfectant) ….. (26 มี.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 มี.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บริเวณซอยป่าไม้ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 มี.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมแนวป้องกันตลิ่งพังคลองหนองสรวง หมู่ที่ 6,7,8,9 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 มี.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0015 บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 มี.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากประตูน้ำ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลับ ถึงเขตติดต่อบ้านหนองแร่ ต.ดอนทอง (ฝั่งขวา) อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 มี.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 มี.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ….. (26 มี.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า) บ้านพักเลขที่ 580/5 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ….. (26 มี.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำลากจูง แบบ 2 ล้อ ตัวปั๊มแบบหอยโข่ง ขนาดท่อดูดและท่อส่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบจำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (24 มี.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (24 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0056 แยกทางหลวงหมายเลข 2273-บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (23 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0052 แยกทางหลวงหมายเลข 3048-บ้านหนองไม้เลี่ยม ต.ต้นตาล-ต.พระยาทด-ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (23 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0033 บ้านซับพริก-บ้านซับบอน ต.มิตรภาพ-ต.ทับกวาง อ.มวกเหล็ก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (23 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0007 บ้านท่าศาลา-บ้านหินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (ต.ท่าคล้อ-ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (23 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน-บ้านทองย้อย ต.หนองโดน-ต.ไผ่หลิ่ว อ.หนองโดน อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (23 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0039 บ้านหนองหว้า-บ้านสาธุประชาสรรค์ ต.พุแค-ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (23 มี.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษารูปแบบการจัดการขยะจังหวัดสระบุรี และศักยภาพรูปแบบการลงทุนของอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ….. (23 มี.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแระกอบชุดเดียวกัน (All In one Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (20 มี.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณริมถนนอดิเรกสาร หมู่ที่ 2,3,4,6 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ….. (20 มี.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2 จำนวน 55 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (19 มี.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (Natural Disinfectant) ….. (19 มี.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการจ้างเหมาปรับปรุง-ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย บริเวณหน้าโรงเรียนถนนสาย สบ.ถ1-0006 บ้านโปร่งมงคล-บ้านหนองสองห้อง ระหว่าง กม.ที่ 0+000+0+800 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ….. (18 มี.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (18 มี.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ….. (18 มี.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,760 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ….. (17 มี.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0056 แยกทางหลวงหมายเลข 2273-บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 มี.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0052 แยกทางหลวงหมายเลข 3048-บ้านหนองไม้เลี่ยม ต.ต้นตาล-ต.พระยาทด-ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 มี.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0039 บ้านหนองหว้า-บ้านสาธุประชาสรรค์ ต.พุแค-ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 มี.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0033 บ้านซับพริก-บ้านซับบอน ต.มิตรภาพ-ต.ทับกวาง อ.มวกเหล็ก อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 มี.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ1-0037 บ้านหนองโดน-บ้านทองย้อย ต.หนองโดน-ต.ไผ่หลิ่ว อ.หนองโดน อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 มี.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0007 บ้านท่าศาลา-บ้านหินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (ต.ท่าคล้อ-ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 มี.ค. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 มี.ค. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 มี.ค. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) สายหมู่ที่ 3 เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3250 และหมู่ที่ 6 เชื่อมถนนทางหลวงชนบท สบ.4006 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 มี.ค. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบางกง หมู่ที่ 5 ต.วิหารแดง เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 มี.ค. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 มี.ค. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 4 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (16 มี.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (13 มี.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่-บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชั่น อ.เมืองสระบุรี-ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (12 มี.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่-บ้านโคกเชือก ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (12 มี.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักจากบริเวณหน้าวัดโคกใหญ่ถึงบริเวณคลอง 3 หมู่ที่ 3,4 และ 5 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ….. (12 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถกู้ภัยสาธารณะ (รถไฟส่องสว่าง) ประเภท 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (10 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (10 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิคติดดั๊ม สามารถยกของได้ไม่น้อยกว่า 19 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (10 มี.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน 4 รายการ ….. (10 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหนองสามห้าง หมู่ที่ 9,12 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณทางแยกทางหลวงชนบท สบ.1026-บ้านห้วยหินขาว หมู่ที่ 6 ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณแยกทางหลวงชนบท สบ.1026 หมู่ที่ 3-4 ต.เขาดินพัฒนา เชื่อมต่อ ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกสะพาน หมู่ที่ 6 บ้านหนองระกำ ถึงหมู่ที่ 5 บ้านโคกสะอาด ต.หนองโดน อ.หนองโดน เชื่อมต่อเขต ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.7-007 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายวัดเกตุถึงฝายซับปลากั้ง หมู่ที่ 9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ช่วงที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคา ….. (5 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณเทศบาล 6 ช่วงจากถนนมิตรภาพถึงสามแยกซับมะฝอ หมู่ที่ 3,5,9 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณซับมะฝอ เชื่อมถนนเทศบาล 3,4,5,6 หมู่ที่ 3,6 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ไผ่หลิ่ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกหนองโสน เชื่อม ต.โคกแย้-ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 3,2 ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณเทศบาล 5 ช่วงสี่แยกหอนาฬิกา ถึงสามแยกซับมะฝอ หมู่ที่ 3 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 มี.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (5 มี.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถกู้ภัยสาธารณะ (รถไฟส่องสว่าง) ประเภท 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (4 มี.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (4 มี.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (4 มี.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิคติดดั๊ม สามารถยกของได้ไม่น้อยกว่า 19 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (4 มี.ค. 63)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-03-2563