ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2561

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายห้วยทราย – โคกแย้ – ห้วยขมิ้น ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 เม.ย. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. ซอย 5 สายตรีขาว เชื่อมสายเอก บริเวณ หมู่ที่ 6 ต.ธารเกษม – ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 เม.ย. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านเขารวก – บ้านเขางอก (สายทุ่งแฝก) หมู่ที่ 4 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 เม.ย. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 6 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 เม.ย. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายลำห้วยวังไทร หมู่ที่ 2,5,6 ต.เขาดินพัฒนา เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 เม.ย. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามประกาศจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 โครงการ ….. (24 เม.ย. 61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ….. (23 เม.ย. 61)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย สบ.ถ1 – 0054 แยกทางหลวงหมายเลข 3048 บ้านพระยาทด ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ….. (19 เม.ย. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าวัดสองคอน ถึงคลองชลประทาน (คลอง 22 R) หมู่ที่ 1 บ้านสองคอน ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (11 เม.ย. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (สบ.ถ.98011 สายบ้านซับกระทิงใต้ หมู่ที่ 4) หมู่ที่ 4 บ้านซับกระทิงใต้ ต.หนองย่างเสือ อ.ม่วงเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (11 เม.ย. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (11 เม.ย. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 9 โพนทอง – หมู่ที่ 5 คชสิทธิ์ – สุวรรณศร ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (11 เม.ย. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) จากทางเข้าบ้านหนองมน – สามแยก (อบต.บ้านหลวงเดิม) หมู่ที่ 2 ต.ดอนพุด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (11 เม.ย. 61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ….. (9 เม.ย. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 4 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (3 เม.ย. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จากถนนสุวรรณศร ข้างสะพานร่องแซง (ฝั่งวัดร่องแซง) เลียบคลองหนองนาก ถึงสุดเขต อบต.ห้วยขมิ้น เชื่อมต่อ ถนนหินกอง-วิหารแดง อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (3 เม.ย. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3,1 ต.ดอนพุด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (3 เม.ย. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง เชื่อมต่อ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (3 เม.ย. 61)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 6 หมู่ที่ 3 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เชื่อมต่อกับ ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (3 เม.ย. 61)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-04-2561