รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2564

สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 3 แห่ง …. (29 เม.ย. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
สายหมู่ที่ 7 สายโรงโม่หิน ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ช่วงที่ 1)
…. (29 เม.ย. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)
สายเลียบคลองหนองนาก ฝั่งขวา เชื่อมเขตหมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5
เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (29 เม.ย. 64)

ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9
เมตร บริเวณถนนด้านหน้ากรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี …. (29 เม.ย. 64)

ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,683
ลูกบาศก์เมตร
เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อ.หนองโดน
จ.สระบุรี …. (27 เม.ย. 64)

ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
งานจ้างเหมาปรับปรุงทาสีอัฒจรรย์ด้านทิศตะวันตก (ที่นั่งประธาน)
ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (27 เม.ย. 64)

ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
งานจ้างเหมาปรับปรุงตีสัญลักษณ์จราจร, สีสะท้อนแสงขอบทาง บริเวณที่จอดรถ
อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี …. (27 เม.ย. 64)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นและไม้ผลพันธุ์ดี
จังหวัดสระบุรี (บริเวณบนที่ดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โฉนดเลขที่
4863 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) …. (27 เม.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) …. (26 เม.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (26 เม.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (22 เม.ย. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุโยธา
ประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CMS-2H
เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมความชำรุดของถนนในความรับผิดชอบ สาย สบ.ถ1-0047
บ้านดอนพุด-บ้านโคกโพธิ์ และสาย สบ.ถ1-0024 บ้านเขาเลี้ยว-บ้านปัญจาภิรมย์
…. (22 เม.ย. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
งานจ้างเหมาซ่อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลองห้วยแร่ หมู่ที่ 5
ต.งิ้วงาม ไป หมู่ที่ 3 ต.งิ้วงาม และหมู่ที่ 2 ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้
จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี …. (22 เม.ย. 64)
ประกาศ
กำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,055
ลูกบาศก์เมตร
เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงาม
และถนนบนคันคลองส่งน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ต้นตาล อ.เสาไห้
จ.สระบุรี …. (22 เม.ย. 64)
สำเนา
สัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0055 (แยกทางหลวงหมายเลข
1-บ้านตาลเสี้ยน) บริเวณตำบลหนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี …. (21 เม.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจร สาย 3385 บ้านหน้าพระลาน-บ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี …. (21 เม.ย. 64)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0034 บ้านลำสมพุง-บ้านซับปลากั้ง ต.ลำสมพุง-ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (21 เม.ย. 64)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP (ฝ่ายจัดหา) …. (21 เม.ย. 64)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ …. (21 เม.ย. 64)

ประกาศประกวดราคา
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ถนนพหลโยธิน
ซอย 7 (ซอยป่าไม้) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 เม.ย. 64)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ …. (20 เม.ย. 64)

สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
Concrete) หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย เชื่อมต่อหมู่ที่ 13
บ้านท่าเสา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling …. (20 เม.ย. 64)

สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ1-0013
สายบ้านลำบัวถึงบ้านสหกรณ์ ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (20 เม.ย. 64)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (19 เม.ย. 64)

สำเนาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการจัดซื้อรถเทรลเลอร์แบบลากจูง (แบบหัวลาก) เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4
จังหวะ มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 380 แรงม้า
เกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน …. (16 เม.ย. 64)

ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
งานจ้างรื้อถอนเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เสาไฮเมส
พร้อมขนย้ายและติดตั้งสถานที่ใหม่ …. (16 เม.ย. 64)

ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน …. (9 เม.ย. 64)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถเทรลเลอร์แบบลากจูง
(แบบหัวลาก) เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ มีแรงม้าไม่น้อยกว่า 380
แรงม้า เกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน …. (9 เม.ย. 64)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ถนนพหลโยธิน
ซอย 7 (ซอยป่าไม้) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (9 เม.ย. 64)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 4 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี …. (8 เม.ย. 64)
ประกาศ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน …. (8 เม.ย. 64)
สำเนา
สัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
Concrete) ช่วงที่ 1 ถนนสายซอย 3 (ซ้าย-ขวา) หมู่ที่ 7 ต.ท่าคล้อ ช่วงที่ 2
ถนนสายทางรถไฟ-สามแยกเขาขุย ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
เชื่อมระหว่างถนนสาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-โคกดินแดง …. (8 เม.ย. 64)

สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic
Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 17 บ้านซับแห้ง
ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี …. (8 เม.ย. 64)
ประกาศ
ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึง
เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564) …. (8 เม.ย. 64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ …. (7 เม.ย. 64)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (7 เม.ย. 64)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-04-2564