รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565

ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทหินคลุก เพื่อปรับพื้นที่จัดกิจกรรม หมู่ที่ 3 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง ….. (29 เม.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (28 เม.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (28 เม.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน เมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (25 เม.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (25 เม.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถกัดถนน (รถขูดผิวไสถนน) ความกว้างของเพลาขูดไส (DRUM) ขนาดไม่น้อยกว่า 350 มม. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (25 เม.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างทำตรายาง จำนวน 17 รายการ ….. (21 เม.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ….. (21 เม.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (19 เม.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ….. (19 เม.ย. 65)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 – เดือนมีนาคม 2565) ….. (19 เม.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลาง และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงความปลอดภัยถนน สาย สบ.ถ1-0027 และสาย สบ.ถ1-0028 ฯ ….. (11 เม.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (8 เม.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอัฒจันทร์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (8 เม.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าสูง 9 เมตร บริเวณถนน สบ.ถ1-0029 บ้านหมอ-บ้านบ่อกระโดน ต.บ้านหมอ ถึง ต.โคกใหญ่ และ ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ….. (1 เม.ย. 65)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-04-2565