ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2561

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองลำศาลา หมู่ที่ 1 บ้านหนองหมูเหนือ-หมู่ที่ 3 บ้านคันลำ ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 พ.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านซับขอน-บ้านหนองจอก หมู่ที่ 2 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (25 พ.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองแม่น้ำใน หมู่ที่ 2,7,6 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (25 พ.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองลำศาลา หมู่ที่ 1 บ้านหนองหมูเหนือ-หมู่ที่ 3 บ้านคันลำ ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (25 พ.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองรุจิณรงค์ หมู่ที่ 7 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (25 พ.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกฝายและคลองบ้านท่าน้ำอ้อย หมู่ที่ 9 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (25 พ.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามประกาศจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จำนวน 5 รายการ) ….. (25 พ.ค. 61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 5 โครงการ) ….. (25 พ.ค. 61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ….. (21 พ.ค. 61)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-บ้านโคกดินแดง ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (21 พ.ค. 61)
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล, หลังคาทางเข้าด้านทิศตะวันตก, ห้องเก็บจักรยาน ….. (15 พ.ค. 61)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 14 (คุ้งเขาเขียว) หมู่ที่ 3 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เชื่อมต่อถนนพหลโยธิน (ช่วงที่ 2) ….. (15 พ.ค. 61)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะกรูด ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (15 พ.ค. 61)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 2,1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (15 พ.ค. 61)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณแยกสะพาน หมู่ที่ 6 บ้านหนองระกำ ถึง หมู่ที่ 5 บ้านโคกสะอาด ต.หนองโดน อ.หนองโดน เชื่อมต่อเขต ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ….. (15 พ.ค. 61)
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ….. (15 พ.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายแยกทางหลวงหมายเลข 3267 หมู่ที่ 2 ต.บ้านหลวง ถึง หมู่ที่ 4 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี เชื่อมต่อเขต ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา (ช่วงที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 พ.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อมะแฟน-คลองม่วง หมู่ที่ 1-2 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 พ.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 8 สายแยกบ้านน้อย เชื่อมต่อบ้านโคกนนทรี หมู่ที่ 17 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 พ.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0015 บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 พ.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายบ้านคลองไทร หมู่ที่ 1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 พ.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0054 แยกทางหลวงหมายเลข 3048-บ้านพระยาทด ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 พ.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-บ้านโคกดินแดง ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 พ.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายบ้านซับกระทิงใต้ หมู่ที่ 4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 พ.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0034 บ้านลำสมพุง-บ้านซับปลากั้ง ต.ลำสมพุง-ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 พ.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0038 วังม่วง-ปากน้ำ-หนองกรด ต.แสลงพัน-ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 พ.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0029 บ้านหมอ-บ้านบ่อกระโดน ต.บ้านหมอ-ต.โคกใหญ่ ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 พ.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองเพรียว-เสาไห้ ฝั่งขวา เชื่อมเขต หมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ บริเวณ หมู่ที่ 2-8 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 พ.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 4 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 พ.ค. 61)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองเอี่ยว หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านหนองเอี่ยวใน หมู่ที่ 14 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 พ.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 4 โครงการ และประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคา จำนวน 1 โครงการ ….. (9 พ.ค. 61)
ประกาศเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 2 มกราคม 2561 – มีนาคม 2561) ….. (9 พ.ค. 61)
ประกาศเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ….. (9 พ.ค. 61)
ประกาศเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ….. (9 พ.ค. 61)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายแยกทางหลวงหมายเลข 3267 หมู่ที่ 2 ต.บ้านหลวง ถึง หมู่ที่ 4 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี เชื่อมต่อเขต ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา (ช่วงที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 พ.ค. 61)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อมะแฟน-คลองม่วง หมู่ที่ 1-2 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 พ.ค. 61)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 8 สายแยกบ้านน้อย เชื่อมต่อบ้านโคกนนทรี หมู่ที่ 17 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 พ.ค. 61)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0015 บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 พ.ค. 61)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายบ้านคลองไทร หมู่ที่ 1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 พ.ค. 61)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0054 แยกทางหลวงหมายเลข 3048-บ้านพระยาทด ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 พ.ค. 61)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-บ้านโคกดินแดง ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 พ.ค. 61)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายบ้านซับกระทิงใต้ หมู่ที่ 4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 พ.ค. 61)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0034 บ้านลำสมพุง-บ้านซับปลากั้ง ต.ลำสมพุง-ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 พ.ค. 61)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0038 วังม่วง-ปากน้ำ-หนองกรด ต.แสลงพัน-ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 พ.ค. 61)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0029 บ้านหมอ-บ้านบ่อกระโดน ต.บ้านหมอ-ต.โคกใหญ่ ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 พ.ค. 61)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองเพรียว-เสาไห้ ฝั่งขวา เชื่อมเขต หมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ บริเวณ หมู่ที่ 2-8 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 พ.ค. 61)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 4 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 พ.ค. 61)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองเอี่ยว หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านหนองเอี่ยวใน หมู่ที่ 14 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 พ.ค. 61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ….. (7 พ.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาตามประกาศจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 5 โครงการ ….. (7 พ.ค. 61)
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สาย สบ.ถ1 – 0047 บ้านดอนพุด – บ้านโคกโพธิ์ ตำบลไผ่หลิ่ว – ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ….. (4 พ.ค. 61)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-05-2561