ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-5 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (29 พ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย สบ.ถ.26001 บ้านหนองแซง-บ้านหนองกีบม้า หมู่ที่ 2,7 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี ….. (29 พ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านซับตาเพ็ง ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (29 พ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายทางเข้าวัดบางกง เลียบคลองบางกง หมู่ที่ 9-5 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ….. (29 พ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม บริเวณถนนสายเทศบาล 1 เชื่อมถนนเทศบาล 3 หมู่ที่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (29 พ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง บริเวณหมู่ที่ 6-2 ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ เชื่อมต่อเขต ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ….. (29 พ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายเทศบาล 1 (บริเวณหอนาฬิกาถึงแยกถนนอดิเรกสาร) หมู่ที่ 1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เชื่อมต่อถนนมิตรภาพ โดยวิธี Pavement In Place Recycling ….. (29 พ.ค. 62)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บริเวณซอยป่าไม้ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (29 พ.ค. 62)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สบ.ถ1-0007 สายบ้านท่าศาลา-บ้านหินซ้อน ต.ท่าคล้อ-ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (29 พ.ค. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการสนับสนุนวัสดุเคมีชีวภาพ น้ำยาเคมีวิทยาศาสตร์ และเวชภัณฑ์ ….. (27 พ.ค. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จ้างซ่อมแซมเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ บริเวณภายในถนนลูกรังบ้านหนองผักหนอก หมู่ที่ 7 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (23 พ.ค. 62)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ….. (16 พ.ค. 62)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ แบบคร่อมถนน ….. (16 พ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – โครงการสนับสนุนวัสดุเคมีชีวภาพน้ำยาเคมีวิทยาศาสตร์ และเวชภัณ์ ….. (16 พ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – ก่อสร้างลานพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งบริเวณภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (15 พ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – ติดตั้งสนามเด็กเล่นกลางแจ้งบริเวณภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (15 พ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 4 ต.คชสิทธ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (14 พ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านคำใหญ่-โบราณสถานเขาคอก หมู่ที่ 5 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (14 พ.ค. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการปนับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้นที่ 1 และห้องน้ำข้างห้องประชุมสัมมนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (10 พ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 1 โครงการ) ….. (7 พ.ค. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน (TOR) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0043 บ้านพระพุทธฉาย-บ้านเขาไม้โค่น ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (3 พ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 โครงการ) ….. (1 พ.ค. 62)
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เปลี่ยนแปลงวงเงิน โครงการจัดทำป้ายเฉลิมพระพรชัยมงคลฯ) ….. (1 พ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดทำป้ายเฉลิมพระพรชัยมงคลฯ) ….. (1 พ.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ) ….. (1 พ.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (1 พ.ค. 62)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-05-2562