ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563

ประกาศกำหนดราคากลาง และแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ….. (25 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายซอยวิหารแดง 4 หมู่ที่ 4 ต.วิหารแดง เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ….. (25 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทับผิวจราจรเดิมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเชือกถึงประปา หมู่ที่ 9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (25 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านปึกสำโรง หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อบ้านหนองกรด หมู่ที่ 5 (สบ.ถ. 84-001) ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (25 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0033 บ้านซับพริก-บ้านซับบอน ต.มิตรภาพ-ต.ทับกวาง อ.มวกเหล็ก-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (20 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0052 แยกทางหลวงหมายเลข 3048-บ้านหนองไม้เลี่ยม ต.ต้นตาล-ต.พระยาทด-ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ….. (20 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้าพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. (สบ.ถ.1-0016) หมู่ที่ 9, 10 และ 2 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (20 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 เครื่อง ….. (20 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำลากจูง แบบ 2 ล้อ ตัวปั๊มแบบหอยโข่งขนาดท่อดูดและท่อส่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง ….. (20 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิคติดดั๊ม สามารถยกของได้ไม่น้อยกว่า 19 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ….. (20 พ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาการพัฒนาพื้นที่ทะเลสาบบ้านหมอ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี และสำรวจศึกษาปรับปรุงและฟื้นฟูศูนย์ดาราศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก ….. (19 พ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0015 บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 พ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (14 พ.ค. 63)
แก้ไขประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บริเวณซอยป่าไม้ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (14 พ.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายพระพุทธฉาย หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5-8 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (14 พ.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สบ.ถ.60-01 หมู่ที่ 5 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (14 พ.ค. 63)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บริเวณซอยป่าไม้ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (14 พ.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 8 (บริเวณด้านข้างบริษัทสยามมอร์ตาร์จำกัด) เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1 บ้านซับชะอม หมู่ที่ 9 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ….. (13 พ.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทับผิวจราจร คสล.เดิม บริเวณถนนสายเลียบคลองชลประทาน สาย 2 ขวา เสาไห้ (ฝั่งขวา) ต.เมืองเก่า เชื่อม ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ เชื่อม ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี ….. (13 พ.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากซุ้มทางเข้าหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 1,4 ต.บ้านโปร่ง เชื่อมเขตติดต่อ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี ….. (13 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 7 บ้านลำน้ำขาว ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (12 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสี่แยกสัญญาณไฟจราจร หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 3, 4, 5, 7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 บ้านสองคอน ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี ….. (12 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สบ.ถ1-0041 ถนนพหลโยธิน-วัดมงคลชัยพัฒนา ต.เขาดินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ….. (12 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงหมายเลข สบ.ถ.45002 วิหารแดง-คลองเรือ หมู่ที่ 1, 6, 5, 9 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ….. (12 พ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมแนวป้องกันตลิ่งพังคลองหนองสรวง หมู่ที่ 6,7,8,9 ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (8 พ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (8 พ.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากประตูน้ำ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลับ ถึงเขตติดต่อบ้านหนองแร่ ต.ดอนทอง (ฝั่งขวา) อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (8 พ.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (7 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0007 บ้านท่าศาลา-บ้านหินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (ต.ท่าคล้อ-ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี) ….. (7 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0037 บ้านหนองโดน-บ้านทองย้อย ต.หนองโดน-ต.ไผ่หลิ่ว อ.หนองโดน-อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ….. (7 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0056 แยกทางหลวงหมายเลข 2273-บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (7 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการติดตั้งชุดราวลูกกลิ้งป้องกันอันตรายและลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ (Safety Roller Barrier) บริเวณถนนสาย สบ.ถ.1-0039 บ้านหนองหว้า-บ้านสาธุประชาสรรค์ ต.พุแค-ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ….. (7 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านวังยาง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (7 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 15 บ้านท่อหนึ่ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (7 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ1-0012 บ้านหนองน้ำส้ม-บ้านโคกแค ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (7 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเพลียขาว-ห้วยหินขาว หมู่ที่ 2 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ….. (7 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียว (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (7 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ (Natural Disinfectant) ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1,250 ถัง ….. (7 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์พร้อมเครื่องตัดหญ้า ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 75 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 คัน ….. (7 พ.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อรถกู้ภัยสาธารณะ (รถไฟส่องสว่าง) ประเภท 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ….. (7 พ.ค. 63)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-05-2563