ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (จำนวน 4 โครงการ) ….. (25 มิ.ย. 61)
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1 – 0001 สระบุรี-ตะกุด-ตลิ่งชัน ต.ตลิ่งชัน-ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (14 มิ.ย. 61)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ๑-๐๐๓๘ วังม่วง-ปากน้ำ-หนองกรด ต.แสลงพัน-ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (11 มิ.ย. 61)
สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง (จำนวน 6 โครงการ) ….. (5 มิ.ย. 61)
ประกาศกำหนดราคากลาง ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (5 มิ.ย. 61)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-06-2561