ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2563

ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาด ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (30 มิ.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านซับกระทิงใต้ หมู่ที่ 4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (30 มิ.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บริเวณหมู่ที่ 4-2 เชื่อมหมู่ที่ 9-10 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี (ช่วงที่ 1) เชื่อมเขต ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (30 มิ.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 ต.ห้วยแห้ง เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (30 มิ.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแนวคลองชลประทาน 23 ขวา ฝั่งขวา บริเวณตรงข้ามที่ทำการ อบต.โคกใหญ่ ถึงสะพานโรงแพะบริเวณ หมู่ที่ 5-3 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (30 มิ.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปถังประปา) หมู่ที่ 6 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (30 มิ.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากซุ้มทางเข้าหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 1,4 ต.บ้านโปร่ง เชื่อมเขตติดต่อ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (30 มิ.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายพระพุทธฉาย หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5-8 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (30 มิ.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย สบ.ถ 1-0052 แยกทางหลวง 3048 (กม.2+550) บ้านหนองไม้เลี่ยม ตำบลต้นตาล ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี …. (26 มิ.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (25 มิ.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุง-ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ในเขตทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สาย สบ.ถ1-0020 และ สบ.ถ1-0022 …. (24 มิ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี …. (23 มิ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเอก ซอย 3 หมู่ที่ 1, 9 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี …. (23 มิ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 12 บ้านซับตะกอง ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (23 มิ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายแยกทางหลวง 3042 เชื่อม สบ.ถ1-0045 หมู่ที่ 1 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (23 มิ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 9 เชื่อม หมู่ที่ 4 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (23 มิ.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากซุ้มทางเข้าหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 1,4 ต.บ้านโปร่ง เชื่อมเขตติดต่อ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (23 มิ.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 6 บ้านป่าลานหินดาด ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (23 มิ.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านซับกระทิงใต้ หมู่ที่ 4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (23 มิ.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บริเวณหมู่ที่ 4-2 เชื่อมหมู่ที่ 9-10 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี (ช่วงที่ 1) เชื่อมเขต ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (23 มิ.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 ต.ห้วยแห้ง เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (23 มิ.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแนวคลองชลประทาน 23 ขวา ฝั่งขวา บริเวณตรงข้ามที่ทำการ อบต.โคกใหญ่ ถึงสะพานโรงแพะบริเวณ หมู่ที่ 5-3 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (23 มิ.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปถังประปา) หมู่ที่ 6 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (23 มิ.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายพระพุทธฉาย หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 5-8 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (23 มิ.ย. 63)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) …. (22 มิ.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 22 รายการ …. (19 มิ.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย สบ ถ.1 – 0038 บ้านวังม่วง-บ้านหนองกรด ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (18 มิ.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา บริเวณสนามกีฬา อบจ.สระบุรี จำนวน 22 รายการ ….. (17 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (12 มิ.ย. 63)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักจากบริเวณหน้าวัดโคกใหญ่ถึงบริเวณคลอง 3 หมู่ที่ 3,4 และ 5 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ….. (12 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 8-9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (11 มิ.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 22 รายการ ….. (10 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายจากพื้นที่ตำบลหนองโดน หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อพื้นที่ ต.ดอนทอง หมู่ที่ 5 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านคลองเจริญ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมถนนคันคลอง 22R ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน จำนวน 4 รายการ ….. (8 มิ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากประตูน้ำ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลับ ถึงเขตติดต่อบ้านหนองแร่ ต.ดอนทอง (ฝั่งขวา) อ.หนองโดน จ.สระบุรี ….. (5 มิ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านซับนางเลิ้ง หมู่ที่ 7 – สี่แยกหน้าวัดซับครก หมู่ที่ 2 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ….. (5 มิ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายวิหารแดง-สมานมิตร หมู่ที่ 4 ต.เจริญธรรม อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ….. (5 มิ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกหนองโสน เชื่อม ต.โคกแย้ – ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 3,2 ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (5 มิ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกสะพาน หมู่ที่ 6 บ้านหนองระกำ ถึงหมู่ที่ 5 บ้านโคกสะอาด ต.หนองโดน อ.หนองโดน เชื่อมต่อเขต ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ….. (5 มิ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณแยกหน้าวัดบ้านคลอง หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี ถึงถนนเลียบคลอง 22 R ….. (5 มิ.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 3,530 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ….. (5 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบริเวณริมถนนอดิเรกสาร หมู่ที่ 3,3,4,6 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ….. (4 มิ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่-บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี – ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (4 มิ.ย. 63)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-06-2563