รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (30 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง QR Code แจ้งโคมไฟส่องสว่างขัดข้อง จำนวน 1,000 ใบ ….. (30 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทหินคลุก จำนวน 1,950 ลูกบาศก์เมตร ฯ ….. (30 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 9 แห่ง ….. (28 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0042 บ้านวังกวาง-บ้านท่าคล้อ ต.หน้าพระลาน-ต.พุแค-ต.ท่าคล้อ อ.เฉลิมพระเกียรติ-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (28 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0019 บ้านม่วงหวาน-บ้านอู่ตะเภา ต.ม่วงหวาน-ต.บัวลอย อ.หนองแซง-อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (28 มิ.ย. 65)
สำเนาการแก้ไขสัญญา โครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน จำนวน 3 คัน (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ….. (28 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0032 บ้านคลองไทร-บ้านคลองยาง ต.คลองเรือ-ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ….. (27 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0033 บ้านซับพริก-บ้านซับบอน ต.มวกเหล็ก-ต.ทับกวาง อ.มวกเหล็ก-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (27 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการรับเสด็จ ฯ ….. (24 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ อบต.ดงตะงาว ….. (24 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างย้ายเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในบริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นของ อบจ.สระบุรี ….. (23 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนรอบคันอ่างเก็บน้ำชลประทาน หมู่ที่ 6 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (23 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0009 แยกทางหลวงหมายเลข 3034 (กม.4+600) บ้านเขาดิน ต.เขาวง-ต.หัวปลวก อ.พระพุทธบาท-อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ….. (22 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0038 วังม่วง-ปากน้ำ-หนองกรด ต.แสลงพัน-ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (22 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0050 บ้านหนองเขื่อนช้าง-บ้านไผ่ ต.หนองยาว-ต.หนองจิก อ.เมืองสระบุรี-อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (22 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0011 บ้านหนองเขิน-บ้านหนองตาเดี้ยง ต.หนองจรเข้-ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (22 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก และหินขนาด 3/8” เพื่อซ่อมบำรุง ฯ ….. (21 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 2,093.10 ลูกบาศก์เมตร ฯ ….. (21 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0005 บ้านท่ามะปราง-บ้านตาดชัยศรี ต.ชะอม-ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (20 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมากำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่ ทต.หนองหมู ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี จำนวน 3 แห่ง ….. (20 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาโรงยิมเนเซียมอดิเรกสาร บริเวณสนามกีฬา อบจ.สระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (17 มิ.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ….. (14 มิ.ย. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจัดซื้อรถกัดถนน (รถขูดไสผิวถนน) ความกว้างของเพลาขูดไส (DRUM) ขนาดไม่น้อยกว่า 350 มม. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (14 มิ.ย. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (10 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนบริเวณประตูน้ำบ้านใดใหญ่ – หมู่ที่ 1 บ้านหนองแร่ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ….. (10 มิ.ย. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงศาลาริมทาง หมู่ที่ 4,7,8 ต.หนองจรเข้ เชื่อม ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี จำนวน 4 แห่ง ….. (9 มิ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่-บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชัน-ต.ตาลเดี่ยว อ.เมืองสระบุรี-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (8 มิ.ย. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0059 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020 – บ้านหนองโดนน้อย ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ….. (7 มิ.ย. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งคลินิกตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI Clinic) พร้อมห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ความดันบวกเคลื่อนที่ ฯ ….. (2 มิ.ย. 65)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (1 มิ.ย. 65)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-06-2565