ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูห้องปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (31 ก.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (31 ก.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ….. (25 ก.ค. 61)
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ….. (19 ก.ค. 61)
สำเนาการแก้ไขสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง เชื่อมต่อ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ครั้งที่ 1 ….. (16 ก.ค. 61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 1 โครงการ) ….. (16 ก.ค. 61)
ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกประกาศสอบราคาตามประกาศจ้างด้วยวิธีสอบราคา จำนวน 4 โครงการ ….. (13 ก.ค. 61)
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560, 2561 ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2561 – มิถุนายน 2561) ….. (11 ก.ค. 61)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาโรงซ่อมฝ่ายเครื่องจักรกลและซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง อบจ.สระบุรี ….. (11 ก.ค. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (4 รายการ) ….. (5 ก.ค. 61)
ประกาศการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ….. (4 ก.ค. 61)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงานจ้างเหมาปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ถนนสาย สบ.ถ1-0009 แยกทางหลวงหมายเลข 3034(4+600) บ้านเขาดิน ต.เขาวง – ต.หัวปลวก อ.พระพุทธบาท – อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ….. (4 ก.ค. 61)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-07-2561