ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2562

ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายเทศบาล 1 (บริเวณหอนาฬิกาถึงแยกถนนอดิเรกสาร) หมู่ที่ 1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เชื่อมต่อถนนมิตรภาพ โดยวิธี Pavement In Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (31 ก.ค. 62)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 บ้านงิ้วงาม ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (31 ก.ค. 62)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านคลองเจริญ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมถนนคันคลอง 22R ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (31 ก.ค. 62)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายทางเข้าวัดบางกง เลียบคลองบางกง หมู่ที่ 9-5 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (31 ก.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (31 ก.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (31 ก.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (31 ก.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (31 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงลู่วิ่งบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (31 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ….. (31 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถซ่อมบำรุงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ….. (31 ก.ค. 62)
[ปรับปรุง] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง บริเวณหมู่ที่ 6-2 ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ เชื่อมต่อเขต ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 ก.ค. 62)
[ปรับปรุง] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ.1-0031 บ้านวิหารแดง-บ้านสหกรณ์ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 ก.ค. 62)
[ปรับปรุง] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านคำใหญ่-โบราณสถานเขาคอก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 ก.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถบันไดกู้ภัยแบบบันไดเลื่อน ขนาดความสูงปฏิบัติงานไม่น้อย 25 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 ก.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถกระเช้าสำหรับซ่อมไฟฟ้า มีความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 ก.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้งบริเวณภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 ก.ค. 62)
ประกาศประกวดราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 ก.ค. 62)
ประกาศประกวดราคา ขยายไหล่ทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สบ.ถ1-0007 สายบ้านท่าศาลา-บ้านหินซ้อน ต.ท่าคล้อ-ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 ก.ค. 62)
ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 ก.ค. 62)
ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหนองบ่อโพรง-หนองเข หมู่ที่ 2-3 ต.หนองบัว เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 ก.ค. 62)
ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย 6 หมู่ที่ 2,5,6,9 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (30 ก.ค. 62)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 2 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี เชื่อมต่อบึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 ก.ค. 62)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.ดาวเรือง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 ก.ค. 62)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย สบ.ถ.26001 บ้านหนองแซง-บ้านหนองกีบม้า หมู่ที่ 2,7 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 ก.ค. 62)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (26 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองห้วยแร่ หมู่ที่ 3 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ….. (25 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข สบ.ถ.45002 วิหารแดง-คลองเรือ หมู่ที่ 1,6,5,9 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ….. (25 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ….. (25 ก.ค. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการจัดทำภาชนะบรรจุขยะอันตรายให้แก่ อปท. ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ….. (24 ก.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (24 ก.ค. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน ซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 3,250 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (24 ก.ค. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นระบบไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาย สบ.ถ1-0038 วังม่วง-ปากน้ำ-หนองกรด อ.วังม่วง จ.สระบุรี และบริเวณถนนสาย สบ.ถ1-0056 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 บ้านวังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (22 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถกระเช้าสำหรับซ่อมไฟฟ้า มีความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ….. (22 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบันไดกู้ภัยแบบบันไดเลื่อน ขนาดความสูงปฏิบัติงานไม่น้อย 25 เมตร จำนวน 1 คัน ….. (22 ก.ค. 62)
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างลานพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (19 ก.ค. 62)
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (19 ก.ค. 62)
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม บริเวณถนนสายเทศบาล 1 เชื่อมถนนเทศบาล 3 หมู่ที่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (19 ก.ค. 62)
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง บริเวณหมู่ที่ 6-2 ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ เชื่อมต่อเขต ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (19 ก.ค. 62)
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายสันโท หมู่ที่ 5,6,7,8 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ เชื่อมต่อเขต ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (19 ก.ค. 62)
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองห้วยผึ้ง เชื่อมถนนพุแค- อ.แก่งคอย หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (19 ก.ค. 62)
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 7 สายโรงโม่หิน ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (19 ก.ค. 62)
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายเทศบาล 1 (บริเวณหอนาฬิกาถึงแยกถนนอดิเรกสาร) หมู่ที่ 1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เชื่อมต่อถนนมิตรภาพ โดยวิธี Pavement In Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (19 ก.ค. 62)
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายคำหล้าพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (19 ก.ค. 62)
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-5 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (19 ก.ค. 62)
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 บ้านงิ้วงาม ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (19 ก.ค. 62)
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านคลองเจริญ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมถนนคันคลอง 22R ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (19 ก.ค. 62)
ร่างประกาศเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายทางเข้าวัดบางกง เลียบคลองบางกง หมู่ที่ 9-5 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (19 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อพันธู์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ….. (19 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณซับมะฝอ เชื่อมถนนเทศบาล 3,4,5,6 หมู่ที่ 3,6 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (19 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ไผ่หลิ่ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (ช่วงที่ 2) ….. (19 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากสี่แยกสัญญาณไฟจราจร หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 3,4,5,7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 บ้านสองคอน ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี ….. (19 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสองคอน ต.บ้านกลับ ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 บ้านหนองแร่ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ….. (19 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากซุ้มทางเข้าหมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 1,4 ต.บ้านโปร่ง เชื่อมเขตติดต่อ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี ….. (19 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 8 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (19 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ถนนสาย 3385 หน้าพระลาน-บ้านหนองจาน หมู่ที่ 5,6,10 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ….. (19 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายลำห้วยวังไทร หมู่ที่ 5,6 ต.เขาดินพัฒนา เชื่อม หมู่ที่ 7 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ….. (19 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านไผ่เจริญ หมู่ที่ 1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (19 ก.ค. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา Metal Sheet หลังคาโปร่งแสงและพื้น คสล.ดาดฟ้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (10 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ไผ่หลิ่ว เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (ช่วงที่ 2) ….. (8 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณซับมะฝอ เชื่อมถนนเทศบาล 3,4,5,6 หมู่ที่ 3,6 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (8 ก.ค. 62)
สำเนาสัญญาซื้อขาย โครงการสนับสนุนวัสดุเคมีชีวภาพน้ำยาวิทยาศาสตร์และเวชภัณฑ์ โดยวิธีคัดเลือก ….. (5 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณเทศบาล 6 ช่วงจากถนนมิตรภาพถึงสามแยกซับมะฝอ หมู่ที่ 3,5,9 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (5 ก.ค. 62)
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (4 ก.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านคำใหญ่-โบราณสถานเขาคอก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 ก.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ก่อสร้างลานพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 ก.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 ก.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 ก.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 ก.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 ก.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 ก.ค. 62)
[ปรับปรุง] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สบ.ถ1-0007 สายบ้านท่าศาลา-บ้านหินซ้อน ต.ท่าคล้อ-ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 ก.ค. 62)
[ปรับปรุง] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 ก.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 ก.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0040 บ้านโคกดินแดง-บ้านหนองจาน ต.พุแค-ต.หน้าพระลาน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling กม.ที่ 3+000 ถึง กม.ที่ 5+700 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 ก.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ.1-0031 บ้านวิหารแดง-บ้านสหกรณ์ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 ก.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 2 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 ก.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย สบ.ถ.26001 บ้านหนองแซง-บ้านหนองกีบม้า หมู่ที่ 2,7 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 ก.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 ก.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหนองบ่อโพรง-หนองเข หมู่ที่ 2-3 ต.หนองบัว เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 ก.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย 6 หมู่ที่ 2,5,6,9 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 ก.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (ฝ่ายจัดหา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (1 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกหนองโสน เชื่อม ต.โคกแย้-ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 3,2 ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี ….. (1 ก.ค. 62)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองบางกง หมู่ที่ 5 ต.วิหารแดง เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ….. (1 ก.ค. 62)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-07-2562