รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2563

ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการงานทดสอบความมั่นคงแข็งแรง การรับน้ำหนักโครงสร้างสะพานแขวนเดินข้าม บริเวณบึงหนองโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี …. (31 ก.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย สบ.ถ1-0052 แยกทางหลวง 30418 (กม.2+550) บ้านหนองไม้เลี่ยม ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี …. (31 ก.ค. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (30 ก.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำข้างห้องประชุมสัมมนา อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (30 ก.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณเทศบาล 5 ช่วงสี่แยกหอนาฬิกา ถึงสามแยกซับมะฝอ หมู่ที่ 3 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี …. (29 ก.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0004 บ้านหนองไผ่-บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี – ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี …. (29 ก.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0015 บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (29 ก.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 8-9 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี …. (29 ก.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาการพัฒนาพื้นที่ทะเลสาบบ้านหมอ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิสาหกิจชุมชน การท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี และสำรวจศึกษาปรับปรุงและฟื้นฟูศูนย์ดาราศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (29 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (เลียบคลอง 23 ขวา ฝั่งขวา) ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ เชื่อม ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี …. (29 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองเพรียว-เสาไห้ ฝั่งซ้าย เชื่อมเขตหมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (29 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย 5 สบ.ถ.10925 หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 5 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี …. (29 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองเพรียว-เสาไห้ ฝั่งขวา เชื่อมเขตหมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (29 ก.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย สบ.ถ1-0039 บ้านหนองหว้า-บ้านสาธุประชาสวรรค์ ต.พุแค ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี …. (24 ก.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง จ้างเหมาซ่อมแซม/ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี …. (24 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ลากจูง แบบ 2 ล้อ จำนวน 1 เครื่อง …. (22 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง …. (22 ก.ค. 63)
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านสองคอน ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 1 บ้านหนองแร่ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี …. (21 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเกาะเชิงหวาย หมู่ที่ 7 ถึง หมู่ที่ 5 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี …. (20 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 6 เกาะเชิงหวาย ถึง หมู่ที่ 7 เกาะสมอ ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี …. (20 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองมะค่าใน เชื่อมต่อบ้านหนองมะกรูด หมู่ที่ 13 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (20 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 7 สายโรงโม่หิน ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ช่วงที่ 1) …. (20 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.ห้วยทราย และเชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (20 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายหมู่ที่ 11 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี …. (20 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านปางหัวช้าง หมู่่ที่ 14 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (20 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ซอยซับตาเพ็ง บ้านหลังเขา หมู่ที่ 7 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (20 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ซอย 5 สายเอกขวา ถึงสายโท บริเวณหมู่ที่ 6 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี …. (20 ก.ค. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก จากบริเวณหน้าวัดโคกใหญ่ ถึงบริเวณคลอง 3 หมู่ที่ 3, 4 และ 5 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (20 ก.ค. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมแซม-ปรับปรุงบ้านพักฯ ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (17 ก.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (17 ก.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงลู่วิ่งบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (17 ก.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (16 ก.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.7-007 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี …. (16 ก.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 10 บ้านโป่งเก้ง ถึง หมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี …. (16 ก.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 บ้านมอดินแดง (สายหมู่ที่ 2-หมู่ที่ 9) ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี …. (16 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตะขบ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี …. (15 ก.ค. 63)
ร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (กองกิจการสภาฯ) …. (15 ก.ค. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักจากบริเวณหน้าวัดโคกใหญ่ถึงบริเวณคลอง 3 หมู่ที่ 3, 4 และ 5 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี …. (14 ก.ค. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมประตูห้องปฏิบัติงานกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (14 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงลู่วิ่งบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (13 ก.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณซับมะฝอ เชื่อมถนนเทศบาล 3,4,5,6 หมู่ที่ 3,6 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี …. (9 ก.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 3 เชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3250 และหมู่ที่ 6 เชื่อมถนนทางหลวงชนบท สบ.4006 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี …. (9 ก.ค. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (9 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ …. (9 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านโคกหนามแท่ง หมู่ที่ 3 เชื่อมถนนเลี่ยงเมืองบายพาสฝั่งตะวันออก ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (9 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7, 8 ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (9 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองกระชาย หมู่ที่ 3 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (9 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายคันคลอง หมู่ที่ 7 บ้านม้า ถึงหมู่ที่ 6 บ้านใดใหญ่ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี …. (9 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี …. (9 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเขาแก้ว หมู่ที่ 4 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี …. (9 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านคลองไทร เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2273 หมู่ที่ 1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (9 ก.ค. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 17 บ้านซับแห้ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี …. (9 ก.ค. 63)
ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณจากซุ้มทางเข้า หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 1, 4 ต.บ้านโปร่ง เชื่อมเขตติดต่อ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี …. (3 ก.ค. 63)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-07-2563