ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2562

ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บริเวณซอยป่าไม้ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (25 ก.ย. 62)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 6 บ้านคลองเจริญ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมถนนคันคลอง 22R ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (25 ก.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรขยะมูลฝอยชุมชน ณ บริเวณหมู่ที่ 8 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ….. (25 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติป้องกันโรคระบาดในสัตว์ โดยวิธีคัดเลือก ….. (24 ก.ย. 62)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้าฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (24 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (24 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบันไดกู้ภัยแบบบันไดเลื่อน ขนาดความสูงปฏิบัติงานไม่น้อย 25 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (24 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถกระเช้าสำหรับซ่อมไฟฟ้า มีความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (24 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (24 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (24 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม บริเวณถนนสายเทศบาล 1 เชื่อมถนนเทศบาล 3 หมู่ที่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (23 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 7 สายโรงโม่หิน ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (20 ก.ย. 62)
ประกาศกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะและร่างขอบเขตของงาน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามฟุตบอลเล็ก และเสาไฟฟ้าแสงสว่างสูง 12 เมตร ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (20 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายคำหล้าพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย 6 หมู่ที่ 2,5,6,9 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายสันโท หมู่ที่ 5,6,7,8 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ เชื่อมต่อเขต ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-5 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ต.หนองบัว เชื่อมหมู่ที่ 1 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายทางเข้าวัดบางกง เลียบคลองบางกง หมู่ที่ 9-5 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหนองบ่อโพรง-หนองเข หมู่ที่ 2-3 ต.หนองบัว เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสาย สบ.ถ.26001 บ้านหนองแซง-บ้านหนองกีบม้า หมู่ที่ 2,7 ต.หนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 บ้านงิ้วงาม ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองห้วยผึ้ง เชื่อมถนนพุแค- อ.แก่งคอย หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านคำใหญ่-โบราณสถานเขาคอก หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 4-หมู่ที่ 2 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายไหล่ทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สบ.ถ1-0007 สายบ้านท่าศาลา-บ้านหินซ้อน ต.ท่าคล้อ-ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายเทศบาล 1 (บริเวณหอนาฬิกาถึงแยกถนนอดิเรกสาร) หมู่ที่ 1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เชื่อมต่อถนนมิตรภาพ โดยวิธี Pavement In Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 ก.ย. 62)
ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงลู่วิ่งบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (18 ก.ย. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและรูปรายการงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลและระบบระบายน้ำ พร้อมปรับพื้นที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (13 ก.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ….. (13 ก.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (11 ก.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำหนังสือมรดกสระบุรี ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในวิถีวัฒนธรรมชาวสระบุรี มรดกเมืองสระบุรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (11 ก.ย. 62)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (11 ก.ย. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสระว่ายน้ำสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (10 ก.ย. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 3,630 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ….. (6 ก.ย. 62)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถซ่อมบำรุงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (6 ก.ย. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการซ่อมแซมหลังคาโรงยิมเนเซียมอดิเรกสาร บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี ….. (5 ก.ย. 62)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (3 ก.ย. 62)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการซ่อมแซมเสาไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์ บริเวณภายในถนนลูกรัง บ้านซับประดู่ หมู่ที่ 6 และบ้านซับอิจิ หมู่ที่ 10 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (3 ก.ย. 62)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา ซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (3 ก.ย. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงลู่วิ่งบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 ก.ย. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 ก.ย. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 ….. (2 ก.ย. 62)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-09-2562