รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กันยายน 2563

ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ บริเวณซอยป่าไม้ ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (29 ก.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการพัฒนาโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (29 ก.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการสนาม และสถานการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (29 ก.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนาค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (29 ก.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน …. (25 ก.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน …. (25 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 …. (22 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สถานที่ราชการของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) …. (22 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สถานที่ราชการของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) …. (22 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) …. (22 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในบริเวณ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) …. (22 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ลากจูง แบบ 2 ล้อ จำนวน 1 เครื่อง …. (22 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อเครื่องสุบน้ำ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 เครื่อง …. (22 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน กันยายน 2563 …. (22 ก.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.ห้วยทราย และเชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 17 บ้านซับแห้ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตะขบ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 8 (บริเวณด้านข้างบริษัทสยามมอร์ตาร์จำกัด) เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1 บ้านซับชะอม หมู่ที่ 9 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ซอยซับตาเพ็ง บ้านหลังเขา หมู่ที่ 7 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองมะค่าใน เชื่อมต่อบ้านหนองมะกรูด หมู่ที่ 13 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 7 สายโรงโม่หิน ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ช่วงที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเกาะเชิงหวาย หมู่ที่ 7 ถึง หมู่ที่ 5 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายหมู่ที่ 11 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย 5 สบ.ถ.10925 หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 5 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทับผิวจราจร คสล.เดิม บริเวณถนนสายเลียบคลองชลประทาน สาย 2 ขวา เสาไห้ (ฝั่งขวา) ต.เมืองเก่า เชื่อม ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ เชื่อม ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านปางหัวช้าง หมู่่ที่ 14 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายโท บริเวณ ต.พุคำจาน เชื่อม ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ที่ 9 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (เลียบคลอง 23 ขวา ฝั่งขวา) ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ เชื่อม ต.ดอนพุด อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ซอย 21 สาย สบ.ถ.10918 ระหว่างสาย 4-5 หมู่ที่ 6 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.ชอนน้อย อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 1-4 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เชื่อมต่อถนนสายโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทับผิวจราจร คสล.เดิม เชื่อมเขต ต.หนองไข่น้ำ บริเวณ หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองหนองนาก ฝั่งขวา เชื่อมเขตหมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองเพรียว-เสาไห้ ฝั่งซ้าย เชื่อมเขตหมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 7 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองเพรียว-เสาไห้ ฝั่งขวา เชื่อมเขตหมู่ที่ 11 ต.หนองไข่น้ำ หมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทับผิวจราจร คสล.เดิม บริเวณหมู่ที่ 2 เชื่อมหมู่ที่ 8 ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี ไปเชื่อมถนนพหลโยธิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ซอย 5 สายเอกขวา ถึงสายโท บริเวณหมู่ที่ 6 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (21 ก.ย. 63)
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) และตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแระกอบชุดเดียวกัน (All In one Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (21 ก.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (18 ก.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 22 รายการ …. (18 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (18 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (18 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (18 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนาบริหารจัดการสนาม และสถานการกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก …. (18 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All In One Solar Street Light) บริเวณถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก …. (18 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางการพัฒนาค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดยวิธีคัดเลือก …. (18 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 …. (18 ก.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อสารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค์ …. (18 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (17 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (17 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (17 ก.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการแผงเหล็กกั้นจราจรพร้อมป้ายชื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จำนวน 120 แผง และรายการกรวยจราจร จำนวน 300 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (15 ก.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (14 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 9 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.ห้วยทราย และเชื่อมหมู่ที่ 8 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (14 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หมู่ที่ 17 บ้านซับแห้ง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี …. (14 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 4 บ้านโป่งตะขบ ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี …. (14 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 8 (บริเวณด้านข้างบริษัทสยามมอร์ตาร์จำกัด) เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1 บ้านซับชะอม หมู่ที่ 9 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี …. (14 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ซอยซับตาเพ็ง บ้านหลังเขา หมู่ที่ 7 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (14 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองมะค่าใน เชื่อมต่อบ้านหนองมะกรูด หมู่ที่ 13 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (14 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 7 สายโรงโม่หิน ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ช่วงที่ 1) …. (14 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเกาะเชิงหวาย หมู่ที่ 7 ถึง หมู่ที่ 5 ต.วิหารแดง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี …. (14 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายหมู่ที่ 11 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี …. (14 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย 5 สบ.ถ.10925 หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 5 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี …. (14 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทับผิวจราจร คสล.เดิม บริเวณถนนสายเลียบคลองชลประทาน สาย 2 ขวา เสาไห้ (ฝั่งขวา) ต.เมืองเก่า เชื่อม ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ เชื่อม ต.ไก่เส่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี …. (14 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านปางหัวช้าง หมู่่ที่ 14 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (14 ก.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง เพื่อสนับสนุนงานของศูนย์อำนวยการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (14 ก.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปูผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณเทศบาล 6 ช่วงจากถนนมิตรภาพถึงสามแยกซับมะฝอ หมู่ที่ 3,5,9 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี …. (14 ก.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหนองสามห้าง หมู่ที่ 9,12 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี …. (14 ก.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณแยกทางหลวงชนบท สบ.1026 หมู่ที่ 3-4 ต.เขาดินพัฒนา เชื่อมต่อ ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี …. (14 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา …. (14 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ …. (14 ก.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานจ้างเหมาปรับปรุง-ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (บริเวณหน้าโรงเรียนวัดหนองโรง) ในเขตทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สาย สบ.ถ1-0012 บ้านหนองน้ำส้ม-บ้านโคกแค ระหว่าง กม.ที่ 1+900 – 2+600 ต.กุ่มหัก-ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี …. (11 ก.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายลำห้วยวังไทร หมู่ที่ 5,6 ต.เขาดินพัฒนา เชื่อม หมู่ที่ 7 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี …. (10 ก.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 4 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง เชื่อมต่อ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (10 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท 4221 สระบุรี …. (10 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 41 รายการ …. (10 ก.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 32 รายการ …. (10 ก.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงลู่วิ่งบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (9 ก.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 2,500 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนสายทางบ้านหลังคาแดงนอก ถึงทุ่งหนองปากแดง หมู่ที่ 5 ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี …. (9 ก.ย. 63)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (8 ก.ย. 63)
ยกเลิกประกาศประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างรั้ว พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (8 ก.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนจังหวัดสระบุรี ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (1 ก.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย สบ.ถ 1-0059 แยกทางหลวงหมายเลข 3020 บ้านหนองโดนน้อย ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี …. (1 ก.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน …. (1 ก.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 …. (1 ก.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด) …. (1 ก.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) …. (1 ก.ย. 63)
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) …. (1 ก.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงลู่วิ่งบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (1 ก.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและรูปแบบรายการงานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่พร้อมเทคอนกรีต บริเวณกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (1 ก.ย. 63)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-09-2563