ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านถ้ำพระโพธิสัตว์ หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 3, หมู่ที่ 9 บริเวณ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย เชื่อมลัด ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (29 ต.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเอก หมู่ที่ 1, 5, 6, 7 และ 8 บริเวณ ต.ธารเกษม-เขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (29 ต.ค. 61)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก สายเลียบทางรถไฟเชื่อมต่อศูนย์ราชการ (แห่งใหม่) ถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 6 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (24 ต.ค. 61)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ขอบเขตของงาน (TOR) จัดสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ….. (22 ต.ค. 61)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ขอบเขตของงาน (TOR) จัดสถานที่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ….. (19 ต.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดปิ่นโตอาหารคาว/หวานและเครื่องไทยธรรม สำหรับถวายพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 10 รูป และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ์และเณรที่มารับบิณฑบาตเช้า จำนวน ๘๙ รูป ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ….. (12 ต.ค. 61)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ขอบเขตของงาน (TOR) จัดสถานที่การจัดพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ….. (12 ต.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดประดับตกแต่งสถานที่การจัดกิจกรรม และเก้าอี้ผ้าคลุมจำนวน 400 ตัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ….. (11 ต.ค. 61)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ขอบเขตของงาน (TOR) จัดประดับตกแต่งสถานที่การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ….. (11 ต.ค. 61)
การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านชะอม-บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 2,7 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมต่อถนนสายเรียนรู้และท่องเที่ยวไม้ล้อม บ้านชะอม-บ้านบึงไม้ ….. (8 ต.ค. 61)
ราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จำนวน 4 โครงการ ….. (4 ต.ค. 61)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (3 ต.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เพื่องานเว็บเพจและการจัดเก็บข้อมูล หรือ Web Hosting โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ….. (2 ต.ค. 61)
ยกเลิกประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินของค่ายลูกเสือเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (2 ต.ค. 61)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ขอบเขตของงาน (TOR) เช่าพื้นที่เพื่องานเว็บเพจและการจัดเก็บข้อมูล หรือ Web Hosting ….. (1 ต.ค. 61)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-10-2561