ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2562

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (31 ต.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (31 ต.ค. 62)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (31 ต.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำหนังสือมรดกเมืองสระบุรี ….. (31 ต.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารักษาความสะอาดสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (29 ต.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (29 ต.ค. 62)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (25 ต.ค. 62)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายเทศบาล 1 (บริเวณหอนาฬิกาถึงแยกถนนอดิเรกสาร) หมู่ที่ 1 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เชื่อมต่อถนนมิตรภาพ โดยวิธี Pavement In Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (25 ต.ค. 62)
[ร่าง] ประกาศและเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (25 ต.ค. 62)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำหนังสือมรดกสระบุรีฯ ….. (22 ต.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 ….. (22 ต.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ….. (21 ต.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถซ่อมบำรุงเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (11 ต.ค. 62)
สำเนาสัญญาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะ ….. (11 ต.ค. 62)
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลู่วิ่งสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (8 ต.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิค จำนวน 2 คัน ….. (2 ต.ค. 62)
สำเนาสัญญา จำนวน 6 โครงการ (รถบันไดกู้ภัย, รถยนต์ตักหน้าขุดหลัง, รถกระเช้า, รถบรรทุกดีเซล, น้ำยาฆ่าเชื้อ, ลานเครื่องออกกำลังกาย) ….. (2 ต.ค. 62)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ ….. (2 ต.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,6,7 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด เชื่อมต่อเขต ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 ต.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 11 ต.ท่าคล้อ เชื่อม หมู่ที่ 1 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 ต.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านมาบโสม หมู่ที่ 4,2 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 ต.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ.1-0047 บ้านดอนพุด-บ้านโคกโพธิ์ ต.ไผ่หลิ่ว-ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 ต.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ.1-0031 บ้านวิหารแดง-บ้านสหกรณ์ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 ต.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง บริเวณหมู่ที่ 6-2 ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ เชื่อมต่อเขต ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 ต.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเพลียขวา-ห้วยหินขาว หมู่ที่ 2 ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 ต.ค. 62)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ 1-0012 บ้านหนองน้ำส้ม-บ้านโคกแค ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (1 ต.ค. 62)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-10-2562