รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2563

ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าชุดหลอดไฟถนน SOLAR ALL IN ONE 40 W จำนวน 290 ชุด …. (30 พ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อแบบพิมพ์ กปน. ประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (30 พ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจ้างจัดทำป้ายเพื่อติดตั้งบริเวณศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้งทุกเขต ภายในจังหวัดสระบุรี …. (26 พ.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนจังหวัดสระบุรี ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (26 พ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สระบุรี และเลือกตั้งนายก อบจ.สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (26 พ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชน) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (26 พ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดทำป้ายเพื่อติดตั้งบริเวณศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง และหน่วยเลือกตั้งทุกเขต ภายในจังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (26 พ.ย. 63)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาและประชาชนจังหวัดสระบุรี ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (24 พ.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างสุขภาพประชาชนและผู้สูงวัย จำนวน 3 แห่ง …. (24 พ.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงปูผิวจราจร สาย 3385 บ้านหน้าพระลาน-บ้านหนองจาน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี …. (24 พ.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0055 (แยกทางหลวงหมายเลข 1-บ้านตาลเสี้ยน) บริเวณตำบลหนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี …. (24 พ.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0034 บ้านลำสมพุง-บ้านซับปลากั้ง ต.ลำสมพุง-ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี …. (24 พ.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จ้างพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สระบุรี และผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.สระบุรี ฯ …. (24 พ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (23 พ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักจากบริเวณหน้าวัดโคกใหญ่ถึงบริเวณคลอง 3 หมู่ที่ 3,4 และ 5 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี …. (17 พ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อเครื่องวัดค่าการสะท้อนแสงของสีตีเส้น จำนวน 1 เครื่อง …. (17 พ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น Fortuner 2.4 V A/T 4×4 สีดำ (Black) ปริมาตรกระบอกสูบ 2,393 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน …. (17 พ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น ไฮลักซ์ รีโว่ D-Cab 2.4 Entry A/T พรีรันเนอร์ สีขาว (Super Whte) ปริมาตรกระบอกสูบ 2,393 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน …. (17 พ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น ไฮลักซ์ รีโว่ D-Cab 2.4 Entry A/T พรีรันเนอร์ สีขาว (Super Whte) ปริมาตรกระบอกสูบ 2,393 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน …. (17 พ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น ไฮลักซ์ วีโว่ สมาร์ทแค็บ 2.4 Entry Prerunner M/T สีขาว (Super Whte) ปริมาตรกระบอกสูบ 2,393 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 2 คัน …. (17 พ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ยี่ห้อโตโยต้า รุ่น ไฮลักซ์ รีโว่ C-Cab 2.4 Entry M/T พรีรันเนอร์ สีบรอนซ์เงิน (Silver) ปริมาตรกระบอกสูบ 2,393 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 1 คัน …. (17 พ.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการจัดทำหนังสือคู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบจ. จำนวน 270,000 เล่ม …. (13 พ.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สระบุรี และนายก อบจ.สระบุรี …. (13 พ.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด 19 (COVID-19) เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สระบุรี และนายก อบจ.สระบุรี …. (13 พ.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำหนังสือคู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบจ. …. (13 พ.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน โครงการจัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 3,600 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตพื้นที่องคืการบริหารส่วนตำบลดอนทอง …. (13 พ.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (12 พ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการรถแห่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี …. (12 พ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling บริเวณหมู่ที่ 4-2 เชื่อมหมู่ที่ 9-10 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี (ช่วงที่ 1) เชื่อมเขต ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี …. (12 พ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงลู่วิ่งบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี …. (12 พ.ย. 63)
สำเนาสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 ต.ห้วยแห้ง เชื่อมหมู่ที่ 2 ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี …. (12 พ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (11 พ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (9 พ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรถแห่ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สระบุรี และนายก อบจ.สระบุรี …. (6 พ.ย. 63)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างทำเสียงโฆษณา (สปอต) ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สระบุรี และนายก อบจ.สระบุรี …. (6 พ.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อแบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่น …. (6 พ.ย. 63)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดทำป้ายเพื่อติดตั้งบริเวณศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งทุกเขตภายในจังหวัดสระบุรี …. (6 พ.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ …. (6 พ.ย. 63)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน งานจ้างจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 2,700 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง …. (6 พ.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ช่วงที่ 1 ถนนสายซอย 3 (ซ้าย-ขวา) หมู่ที่ 7 ต.ท่าคล้อ ช่วงที่ 2 ถนนสายทางรถไฟ-สามแยกเขาขุย ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมระหว่างถนนสาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-โคกดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (2 พ.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 7 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย เชื่อมต่อหมู่ที่ 13 บ้านท่าเสา ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (2 พ.ย. 63)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนสายคันคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก บริเวณสะพานหนองโดน (สะพาน 10) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 10 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี เชื่อมต่อเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) …. (2 พ.ย. 63)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-11-2563