ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2561

ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน จัดซื้อวัสดุลูกรัง จำนวน 1,810 ลูกบาศก์เมตร เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ….. (28 ธ.ค. 61)
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. รอบบ้านพักพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ….. (26 ธ.ค. 61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ….. (26 ธ.ค. 61)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก สายเลียบทางรถไฟเชื่อมต่อศูนย์ราชการ (แห่งใหม่) ถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 6 ต.ตะกรุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ….. (26 ธ.ค. 61)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ….. (20 ธ.ค. 61)
สัญญาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ….. (19 ธ.ค. 61)
การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ครั้งที่ 1 ….. (18 ธ.ค. 61)
สัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงหมายเลข 3041 (ฝั่งขวา) ตอนหนองแซง-สระบุรี ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี (ระหว่าง กม.21+400-กม.24+230) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ….. (13 ธ.ค. 61)
สัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเอก หมู่ที่ 1, 5, 6, 7 และ 8 บริเวณ ต.ธารเกษม-เขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ….. (12 ธ.ค. 61)
แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ….. (6 ธ.ค. 61)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-12-2561