รวมข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2565

ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot mix) เพื่อก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) และลานเอนกประสงค์ด้านหลังของสนามกีฬาจังหวัดสระบุรี ….. (28 ธ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 910 ลูกบาศก์เมตร ….. (27 ธ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 1,640 ลูกบาศก์เมตร ….. (26 ธ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทลูกรัง จำนวน 3,578 ลูกบาศก์เมตร ….. (23 ธ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน ….. (23 ธ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองยี่สิบหก ฯ ….. (19 ธ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ชุดทดสอบการรับน้ำหนักและชุดทดสอบแรงอัดดิน ….. (19 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ….. (16 ธ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธาประเภทลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนลูกรัง ฯ ….. (16 ธ.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0004 บ้านหนองไผ่ – บ้านโคกเชือก ต.ตลิ่งชัน – ต.ตาลเดี่ยว อ.เมืองสระบุรี – อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (16 ธ.ค. 65)
ประกาศประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (15 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับกระทิงใต้ (สบ.ถ.89011) ….. (15 ธ.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี) ….. (14 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CCS-1 และ Hot Mix ….. (14 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0040 บ้านโคกดินแดง-บ้านหนองจาน ต.พุแค – ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ….. (13 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-บ้านโคกดินแดง ต.ท่าคล้อ-ต.ท่าตูม-ต.สองคอน-ต.พุแค อ.แก่งคอย-อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ….. (13 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ.1-0010 บ้านพระพุทธบาทน้อย – บ้านทุ่งเเซง ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ….. (13 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0035 บ้านมิตรภาพ-บ้านตลาดมวกเหล็ก ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ….. (13 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมกำลังโครงสร้างสะพานแขวนคนเดินข้ามบึงหนองโพธิ์ หมู่ที่ 1 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี ….. (13 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0028 บ้านหนองคล้า – บ้านบ่อโศก ต.หนองบัว – ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ….. (13 ธ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ อบจ.สระบุรี ประจำปี พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (13 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย สบ.ถ1-0052 แยกทางหลวง 3048 (กม.2+550)-บ้านหนองไม้เลี่ยม ต.ต้นตาล-ต.พระยาทด-ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ….. (13 ธ.ค. 65)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (13 ธ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 9 เมตร ในบริเวณถนนสาย สบ.ถ1-0031 ฯ ….. (13 ธ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0015 บ้านคลองแปดอาร์-บ้านหนองโสน ต.หนองปลิง-ต.หนองแขม อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Hot Mix In-Place Recycling (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (9 ธ.ค. 65)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ….. (8 ธ.ค. 65)
สำเนาสัญญา โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0056 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 – บ้านวังม่วง ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ….. (8 ธ.ค. 65)
ประกาศกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน งานจัดซื้อวัสดุโยธา ประเภทหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนน ฯ ….. (7 ธ.ค. 65)
ประกาศเผยแพร่แผยการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการสระว่ายน้ำของ อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ….. (2 ธ.ค. 65)

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/announce-12-2565