«

»

พ.ค. 06 2562

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

รูปภาพจาก: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี

Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/12272