«

»

ส.ค. 22 2562

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดปัญจาภิรมย์ ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี

นายสุจิน บุญมาเลิศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี นายสุชา เข็มมา และ ร.ต.ต.ประสิทธิ์ ไทยพยับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอบ้านหมอ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ บริเวณวัดปัญจาภิรมย์ ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13239