«

»

ต.ค. 14 2562

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ “มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ “มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี” ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13573