«

»

ธ.ค. 05 2562

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณคลองหนองโพธิ์ (วัดหนองโพธิ์) หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/13860