«

»

ก.พ. 07 2563

เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธาน้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมขบวนแห่เสลี่ยงเทียน เนื่องในเทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธาน้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระพุทธฉาย อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรีPermanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/14390