«

»

ก.ค. 17 2563

พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายประภาส เกลื่อนเพชร หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/15276