«

»

ก.ค. 31 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน แกนนำสุขภาพ ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/15606