«

»

ธ.ค. 22 2563

ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ 1 นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณถนนพหลโยธิน ด้านหน้าศูนย์การทหารม้า จังหวัดสระบุรี


Permanent link to this article: https://www.saraburipao.go.th/home/archives/16442